Stockholms universitet

Vi tackar Hiranya Peiris och välkomnar Ariel Goobar som föreståndare för Oskar Klein Centre

Hiranya Peiris har lett Oskar Klein Centre (OKC) på ett utmärkt sätt under de senaste åren. OKC:s nya direktör, Ariel Goobar, är en produktiv forskare med stor erfarenhet av att leda vetenskapliga miljöer och stark expertis inom OKC:s kärnområde.

Oskar Klein Centre

Hiranya Peiris har lett Oskar Klein Centre (OKC) på ett utmärkt sätt under de senaste åren. Oskar Klein-centret har utvecklats till ett internationellt ledande centrum inom kosmologi, astrofysik och högenergifysik, vilket illustreras av de utmärkta omdömen som centret fått av Vetenskapsrådet. Vi är tacksamma för Hiranyas tjänster och är glada att hon kommer att fortsätta att vara knuten till Fysikum i framtiden.

OKC:s nya direktör, Ariel Goobar, är en produktiv forskare med stor erfarenhet av att leda vetenskapliga miljöer och stark expertis inom OKC:s kärnområde. Vi är mycket glada att han gick med på att efterträda Hiranya och jag är övertygad om att han kommer att fortsätta OKC:s framgångsrika resa.

/ Jan Conrad, prefekt, Fysikum