Stockholms universitet

Vi vill att SU ska bli bättre. Vill du?

Alla studenter vid Stockholms universitet får ett mejl med inbjudan att delta i Studentbarometern (SB) som startar vecka 46. Resultaten från undersökningen kommer att användas för att göra SU ännu mer attraktivt för alla våra studenter och för att hjälpa oss ta ännu bättre hand om dig som redan studerar här.

Vi vill att SU ska vara en självklar plats för ditt lärande och din utveckling som student. Därför deltar vi i årets globala undersökning av studenter som kallas Studentbarometern. 

Undersökningen vänder sig till både svenska och internationella studenter och omfattar alla studenter vid Stockholms universitet på grund- och avancerad nivå. Enkäten består av frågor kring din erfarenhet av undervisning, utbildningskvalitet, studiemiljö och karriärstöd men också vad som är viktig för dig vid val av universitet.

Vi behöver dina synpunkter på vad som fungerar bra och vad som kan bli ännu bättre. Ta denna chans!

En glad och en ledsen figur.
Illustration: Stockholms universitet 
 

Varför ska du svara på undersökningen? 

Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna, står det i Högskolelagen. Studentinflytandet är en viktig del av Stockholms universitets kvalitetsarbete. Detta sker bl.a. genom kursutvärderingar och studentrepresentationer vid olika beslutsorgan. Nu har samtliga studenter möjligheten att ge synpunkter på universitetet och på så sätt påverka sin studiemiljö.

 

Hur fungerar det? 

Om du är student vid Stockholms universitet kommer du att få ett e-postmeddelande vecka 46 med en inbjudan att svara på undersökningen. 

Undersökningen kommer att genomföras av undersökningsföretaget i-graduate genom en webbaserad enkät. Enkäten tar ca 15 minuter att genomföra. Tänk på att om du avbryter mitt i undersökningen, kommer du behöva börja om från början nästa gång. Vi kommer inte få dina svar förrän du har slutfört och skickat dem till oss. Dessutom kommer svaren att samlas in helt anonymt. 

 

Hur hanteras dina uppgifter?

Ditt deltagande i undersökningen är konfidentiellt och inga svar kommer kunna kopplas till dig personligen. Resultaten från undersökningen presenteras endast på aggregerad nivå. SU är personuppgiftsansvariga och behandlingen av uppgifterna sker i enlighet med GDPR artikel 6.1e, uppgifter av allmänt intresse. Dina svar behandlas konfidentiellt av i-graduate i enlighet med SU:s integritetspolicy. Läs mer om i-graduate sekretesspolicy

Laglig grund för behandling av personuppgifter
Stockholms universitets dataskyddspolicy

Påminn gärna dina kursare om att svara på sin enkät också!

Tack för att du gör Stockholms universitet lite bättre!