Stockholms universitet logo, länk till startsida

VR-bidrag till 39 forskare vid Stockholms universitet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om årets projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknik. Totalt delas 1, 1 miljarder kronor ut till forskning. Vid Stockholms universitet har 33 forskare beviljats projektbidrag och sex har beviljats etableringsbidrag, sammanlagt 135 811 000 kronor.

Stockholms universitet. Foto: Ingmarie Andersson
Foto: Ingmarie Andersson
 

Projektbidrag:

August Andersson, forskare vid Institutionen för miljövetenskap, får 3 450 000 kr för projektet ”Utsläpp av klimatpåverkande substanser från ofullständig förbränning i södra Asien: Källbestämning med multipla isotoper”.

Pher Andersson, professor vid Institutionen för organisk kemi, får 3 620 000 kr för projektet ”Utveckling av nya stereoselektiva reaktioner”.

Tom Britton, professor vid Matematiska institutionen, får 3 600 000 kr för projektet ”Stokastisk modellering av smittoutbrott – post Covid-19”.

Qi Dai, biträdande lektor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, får 3 211 000 kr för projektet ”Bestämning av den cellspecifika funktionen för kromatin organisation”.

Agatha de Boer, docent vid Institutionen för geologiska vetenskaper, får 3 380 000 kr för projektet ”Den arktiska kryosfären under den senaste interglacialen; en analog för framtiden?”

Maria Deijfen, professor vid  Matematiska institutionen, får 3 200 000 kr för projektet ”Konkurrerande tillväxt på lattice och grafer”.

Ralf Eichhorn vid Nordiska institutet för teoretisk fysik, får 3 160 000 kr för projektet ”Följer system av aktiv materia termodynamiska lagar?”

Annica Ekman, professor vid Meteorologiska institutionen, får 3 450 000 kr för projektet ”Minskad osäkerhet kring hur aerosoler påverkar molndroppskoncentrationen på en klimat-relevant skala”.

Wushi Goldring, universitetslektor vid Matematiska institutionen, får 3 400 000 kr för projektet ”Bortom Wiles bevis av Fermats sista sats”.

Ariel Goobar, professor vid Fysikum, får 4 320 000 kr för projektet ”Kartläggning av ny fysik med tidsupplöst astronomi”. 

Einar Hallberg, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, får 2 811 000 kr för projektet ”Kärnmembranproteiner i kromatinorganisation, celldifferentiering och sjukdom”.

Klas Hultqvist, professor vid Fysikum, får 2 940 000 kr för projektet ”Systematiska effekter och analys i IceCube”.

Jens Jasche, forskare vid Fysikum, får 3 565 000 kr för ”Dechiffrering av den dynamiska kosmiska strukturen i universum”.

Kristina Jonas, biträdande lektor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, får 3 809 000 kr för projektet ”Spatiotemporal reglering av Lon katalyserad proteinnedbrytning”.

Ville Kaila, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, får 4 939 000 kr för projektet ”Funktion av Komplex I i cellandning, fotosyntes och mitokondriella sjukdomar”.

Pavel Kurasov, professor vid Matematiska institutionen, får 3 200 000 kr för projektet ”Kvasikristaller: ridighet och nästan periodiska funktioner”.

Eva Lindroth, professor vid Fysikum, får 3 280 000 kr för projektet ”Tidtagning på atomnivå”.

Filip Lindskog, professor vid Matematiska institutionen, får 3 200 000 kr för projektet ”Dynamisk värdering av stokastiska kassaflöden”.

Stefano Manzoni, docent vid Institutionen för naturgeografi, får 3 850 000 kr för projektet ”Ökar näringsbegränsning kollagring i skogsmark?”

Garrelt Mellema, professor vid Institutionen för astronomi, får 3 120 000 kr för projektet ”Utforskningar av återjoniseringens epok”.

Claudia Mohr, universitetslektor vid Institutionen för miljövetenskap, får 3 450 000 kr för projektet ”Överbrygga klyftan mellan egenskaperna hos färsk havssprut aerosol och aerosol observerad i det marina gränsskiktet”.

Anja-Verena Mudring, professor vid Institutionen för material- och miljökemi, får 3 620 000 kr för projektet ”RE-innehållande joniska vätskor”.

Edvard Mörtsell, professor vid Fysikum, får 3 565 000 kr för projektet ”Nytt ljus på Hubblekontroversen”.

Johan Nilsson, professor vid Meteorologiska institutionen, får 3 380 000 kr för projektet ”A long term perspective on Arctic Atlantic Water interactions with North Greenland´s Cryosphere”.

Magnus Nyström, docent, Stockholm Resilience Centre, får 3 326 000 kr för projektet ”En studie av interaktionen mellan homogenisering, konnektivitet och spridning av risk i det globala produktionsekosystemet”.

Matthew O’ Regan, forskare vid Institutionen för geologiska vetenskaper, får 3 840 000 kr för projektet ”Kalibrering av Norra ishavets klimathistoria en miljon år tillbaka med nanofossil och forntida DNA”.

Lars Pettersson, professor vid Fysikum, får 2 400 000 kr för projektet ”Vattens anomalier”.

Stephan Rosswog, professor vid Institutionen för astronomi, får 4 176 000 för projektet ”Multi-messenger bild av kompakta binära kollisioner”.

Joseph Samec, professor vid Institutionen för organisk kemi, får 3 400 000 kr för projektet ”En grön lösning på en problematisk transformation inom organisk syntes”.

Gunilla Svensson, professor vid Meteorologiska institutionen, får 3 869 000 kr för projektet ”Luftmassors omvandling och påverkan på klimatkopplingen mellan Arktis och mellanbredderna”.

Iuliana Toma-Dasu, professor vid Fysikum, får 3 160 000 kr för projektet ”Virtuella forskningsplattformar inom radioterapi – Från tumörmodellering till effektiv evaluering av behandlingsresultat”.

Gunnar von Heijne, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, får 3 400 000 kr för projektet ”Kotranslationell veckning av integrala membranproteiner”.

Henning Zettergren, professor vid Fysikum, får 3 280 000 kr för projektet ”Komplexa kolbaserade molekyler och kluster: Laddningsutbyte, energiöverföring och molekylbildning”.

 

Etableringsbidrag:

Mika Sipponen, professor vid Institutionen för material- och miljökemi, får 3 760 000 kr för projektet ”Biokatalytiska membran tillverkade av sfäriska ligninpartiklar”.

Deniz M Ozata, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, får 4 000 000 kr för projektet ”Förstå regleringen och funktionen hos en central regulatorisk krets som orkestrerar meiotiskt genuttryck under spermatogenes från däggdjur”.

Jörn Mahlstedt, postdoktor vid Fysikum, får 3 600 000 kr för projektet ”Nya fotosensorer för framtida direktdetektionsexperiment av mörk materia”.

Allison Hsiang, postdoktor vid Institutionen för geologiska vetenskaper, får 3 400 000 kr för projektet ”Högeffektiv kvantifiering av den evolutionära utvecklingen under K-Pg-massutrotningen inom planktiska foraminiferkolonier med hjälp av faltningsnätverk och automatiserad morfometrik”.

Michael Gatchell, postdoktor vid Fysikum, får 3 280 000 kr för projektet
”Små kalla reaktionskärl för studier om hur organiska molekyler bildas i det interstellära mediet”.

Mattia Bulla, postdoktor vid Nordiska institutet för teoretisk fysik, får 3 400 000 kr för ”Ursprunget av kilonovor och Typ Ia supernovor belyst”.

Läs mer på Vetenskapsrådet: ”1,1 miljarder till naturvetenskap och teknikvetenskap”