Stockholms universitet

Vad har ljuset för betydelse för vår hälsa?

Människor är beroende av ljus för att fungera bra. Att vi får tillräckligt med dagsljus under dagen och bra återhämtning och sömn på natten är viktigt för välbefinnandet och hälsan.

Arne Lowden arbetar som sömn- och stressforskare vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Han har länge forskat om hur dygnsrytmer, ljusbeteende och sömn påverkar människor. Vad händer när vi vistas alltmer inomhus under dagtid och omges av mindre dagsljus? Vad kan man tänka på för att dygnsrytmen ska bli bra? Det är frågeställningar som han undersöker i sin forskning. 

 

 

Hållbarhetsmål 3: God hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
På denna sida