Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jobba på SU

Stockholms universitet är ett av Sveriges största universitet med ca 30 500 helårsstudenter och 5 700 anställda. Vi bedriver stark utbildning och forskning inom human- och naturvetenskaperna, med bred samverkan nationellt och internationellt. Stockholms universitet verkar för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling.