Stockholms universitet logo, länk till startsida

Besöksadresser och kontaktuppgifter

Här hittar du besöksadresser och kontaktinformation till övergripande funktioner vid Stockholms universitet.

Växeltelefon: 08-16 20 00
Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm

Öppettider

Kontakt institutioner och centra

Kontakt webb och sociala medier

Hitta rätt på campus

 

Utlämnande av handlingar 

Önskar du få en kopia på en allmän handling från de senaste åren, kontakta registraturen.  

E-post: registrator@su.se

Besöksadress: Frescatibiblioteket vid infodisken

Telefontid: 09-11 helgfria vardagar
Telefon: 08-16 14 70

Äldre handlingar finns i universitetets centralarkiv 

Beställ allmän handling från universitetets arkiv

Telefontider: 09.30-10.30
Telefon: 08-161350

 

 

E-post: dso@su.se

 
 
 
 

Stockholms universitet erbjuder flera olika lokaler för dig som ska anordna ett evenemang. Vi anordnar allt från internationella forskningssymposier, bolagsstämmor, konferenser och föreläsningar till mindre möten och mottagningar.

Boka konferens och möten

E-post: konferensservice@su.se

 

Presstelefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se

Universitetets presstjänst

 

Stockholms universitet har flera internationella, nationella och regionala samarbeten.

Exempel på universitetets samarbeten

Nå våra studenter
 

 

Vid våra servicecenter kan du som anställd, student eller besökare få hjälp med olika lokal-, service- och säkerhetsrelaterade frågor. Servicecenter administrerar även bostadsrelaterade frågor till internationella studenter/gästforskare.

Servicecenter

Studenter och medarbetare kan också ställa frågor till Fastighetsavdelningen via serviceportalen

 

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, Frescati
Telefon: 08-16 20 00
E-post: studentavdelningen@su.se

Infocenter (på entréplan i Studenthuset)

E-post: info@su.se
Webb: su.se/studenthuset

Studievägledning

Studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet

På denna sida