Stockholms universitet

Ledamöter i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden är fakultetens beslutande organ. Följande personer ingår i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för mandatperioden 2024-2026.

 • Dekan: professor Yvonne Svanström, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
 • Prodekan: professor Jonas Häckner, Nationalekonomiska institutionen
 • Vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning: docent Lena Hübner, Institutionen för socialt arbete
 • Vicedekan med särskilt ansvar för grundutbildning: professor Magnus Nermo, Sociologiska institutionen

Ledamöter i fakultetsnämnden

 • Docent Anna Westberg Broström, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
 • Docent Carina Carlhed Ydhag, Institutionen för pedagogik och didaktik
 • Universitetslektor Michael Carlsson, Statistiska institutionen
 • Professor Felipe Estrada Dörner, Kriminologiska institutionen
 • Professor Fredrik Jönsson, Psykologiska institutionen
 • Professor Fredrik Nordin, Företagsekonomiska institutionen
 • Docent Rentia Thedvall, Socialantropologiska institutionen
 • Professor Göran Sundström, Statsvetenskapliga institutionen
 • Professor Jelena Zdravkovic, Institutionen för data- och systemvetenskap
 • Professor Jenny Wilder, Specialpedagogiska institutionen
 • Docent Jenny Cisneros Örnberg, Institutionen för folkhälsovetenskap 

Suppleanter i fakultetsnämnden

 • Professor Marianne Abramsson, Kulturgeografiska institutionen
 • Professor Magnus Bygren, Sociologiska institutionen
 • Professor Markus Jäntti, Institutet för social forskning
 • Professor Sten Nyberg, Nationalekonomiska institutionen
 • Professor Magnus Pettersson, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
 • Professor Jakob Svensson, Institutet för internationell ekonomi
 • Professor Stefan Wiklund, Institutionen för socialt arbete

Studentrepresentanter

Sex ordinarie studentrepresentanter

 

 

På denna sida