Stockholms universitet

Fakulteter

Utbildning och forskning vid Stockholms universitet är indelat i två vetenskapsområden – det humanvetenskapliga området och det naturvetenskapliga området. Områdena utgörs av fyra fakulteter: Humanistiska-, Juridiska-, Samhällsvetenskapliga- och Naturvetenskapliga fakulteten.

 

Humanistiska fakulteten

Foto: Jens Olof Lasthein

Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet är en av de största fakulteterna i Sverige. Här bedrivs forskning och utbildning inom det som brukar beskrivas som humanioras "tre ben" – kultur, estetik och språk. 

Humanistiska fakultetetens sidor

 

Juridiska fakulteten

Högsta domstolen. Bild tagen sent på kvällen med ljus från gatlyktor
Foto: Thomas Olinger

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet är landets största juridiska fakultet, både sett till antalet forskare och antalet studenter. Här finns så gott som alla rättsvetenskapliga områden representerade.

Juridiska fakultetetens sidor

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Albano
Foto: Ingmarie Andersson

Samhällsvetenskapliga fakulteten har kvalificerad och högkvalitativ forskning inom olika etablerade discipliner och flervetenskapliga forskningsfält med starka kopplingar till samhällsutmaningar och aktuell politik.

Samhällsvetenskapliga fakultetetens sidor

 

Naturvetenskapliga fakulteten

Norrsken över Tarfala
Foto: Petter Hällberg

Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning.

Naturvetenskapliga fakultetetens sidor

 

 

På denna sida