Stockholms universitet

Vetenskapsområden

Utbildning och forskning vid Stockholms universitet är indelat i två vetenskapsområden – det humanvetenskapliga området och det naturvetenskapliga området.

Varje område styrs av en områdesnämnd i vilken vicerektor är ordförande.

doktorsavhandlingar på spiktavla
Foto: Ingmarie Andersson
 

Humanvetenskapliga området

Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet bedriver utbildning, forskning och samverkan om människan och hennes situation: språk, samhälle, kultur, organisation, historia, normer och samspelet mellan dem. Centralt för området är dialog och diskussion, det vetenskapliga kunskaps- och erfarenhetsutbytet om människans villkor och erfarenheter, mänskliga sammanhang samt människan som tänkande, handlande och meningsskapande varelse i relation till sin omvärld. 

Humanvetenskapliga området utgörs av tre fakulteteter – Humanistiska-, Juridiska-, och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dessa styrs av varsin fakultetsnämnd som leds av en dekan. 

Humanvetenskapliga området utgörs av åtta så kallade profilområden, som omfattar starka forskningsmiljöer med omfattande utbildning. Dessa profilområden är:

 • Barns och ungas världar & villkor
 • Internationalisering & migration
 • Kulturarv & historiska processer
 • Makt, demokrati & välfärd
 • Normer, rätt & etik
 • Samhälle, organisation & individ
 • Språk & lärande
 • Visuella gestaltningar & gränssnitt

Områdesnämnden för humanvetenskap ansvarar även för universitetets lärarutbildningar i samråd med Områdesnämnden för naturvetenskap. 
Så fungerar lärarutbildningarna vid Stockholms universitet

 

Naturvetenskapliga området

Naturvetenskapliga området vid Stockholms universitet bedriver utbildning, forskning och samverkan inom matematik, fysik, kemi, biologi, geovetenskap, miljövetenskap och relaterade områden. Forskningen vid området täcker breda kunskapsområden: från elementarpartiklar till universums yttersta gränser, från cellens mikrokosmos till havens komplexa ekosystem. Naturvetenskap och matematik hjälper oss att förstå hur världen omkring oss hänger samman, från universums uppkomst och struktur till utvecklingen och funktionen hos människan och alla andra organismer på jorden.

Det naturvetenskapliga vetenskapsområdet utgörs av en fakultet – den naturvetenskapliga fakulteten som är Sveriges största. Den styrs av en områdesnämnd (tillika fakultetsnämnd) som leds av områdets dekan. 

Naturvetenskapliga området utgörs av åtta så kallade profilområden, som omfattar starka forskningsmiljöer med omfattande utbildning. Dessa profilområden är:

 • Astrofysik, kosmologi och partikelfysik
 • Atomers, molekylers och komplexa kvantsystems fysik
 • Biologiska membraner
 • Katalys i organisk kemi
 • Klimat, hav och miljö
 • Materialkemi
 • Matematisk teoribildning och modellering
 • Samspel mellan gener och miljö
 

Kontakt

Humanvetenskapliga området

Vicerektor: Yvonne Svanström, professor i ekonomisk historia

Vicerektor: Stefan Helgesson, professor i litteraturvetenskap

Naturvetenskapliga området

Vicerektor: Lena Mäler, professor i biokemi

Universitetets ledning

Om universitetets ledning

På denna sida