Stockholms universitet

Civis – ett europeiskt universitetssamarbete

Civis – European Civic University Alliance, är ett samarbete mellan flera europeiska universitet och för samman över 600 000 studenter och anställda.

 

 

CIVIS – European Civic University Alliance logo

Stockholms universitet deltar i samarbetet Civis i vilket elva europeiska universitet ingår:

 

Samarbete över nationsgränser

Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Alliansen fokuserar på fem globala utmaningar:

  • Hälsa
  • Städer och mobilitet
  • Klimat, miljö, energi
  • Digitala och teknologiska omvandlingar
  • Samhälle, kulturer och kulturarv

Samarbetet skapar förutsättningar för forskning, undervisning, kulturella utbyten och medborgarengagemang från Medelhavet till Östersjön, med kopplingar till hela världen.

Europeiska universitet

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
 

Alliansen får stöd av EU-kommissionen via Erasmus + utlysning ”European Universities” som syftar till att öka samverkan mellan europeiska universitet och därigenom öka kvaliteten och attraktionskraften inom högre utbildning i Europa. 

 

 

Studentutbyte inom Civis

Civis ger stora möjligheter till Stockholms universitets studenter att läsa kurser och program vid alliansens övriga lärosäten via Erasmus+. Här presenterar vi de lärosäten som Stockholms universitet samarbetar med och förklarar hur du gör för att ansöka om utbyte till ett Civis-universitet: su.se/civis/student.

 

Kontakt

Generella frågor om Civis: civis@su.se.

Frågor om utbyte inom ramen för Civis: civismobility@su.se

På denna sida