De två professor vid Stockholms universitet som får del av Vetenskapsrådet anslag för rådsprofessorer 2019 är:

Anders Götherström vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur: ”Förhistoriska mikrober och människor”, 50 miljoner kronor.
Läs mer om Anders Götherströms forskning.
Läs även om Centrum för paleogenetik där Anders Götherström är verksam.
 

Foto: Yi Luo
Xiaodong Zou Foto: Yi Luo

Xiaodong Zou vid Institutionen för material- och miljökemi: ”Bestämning av atomstrukturer, laddningstillstånd och molekylära interaktioner i makromolekyler med hjälp av MicroED”, 48,8 miljoner kronor.
Läs mer om Xiaodong Zous forskning.
Xiaodong Zou är även Wallenberg Scholar med anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Läs mer.

I hela landet har åtta bidrag beviljats i år. Bidragsbeloppet är maximalt  50 miljoner kronor över 10 år.

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa långsiktiga förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget möjliggör även etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö kring en ledande forskare.