Stockholms universitet

Årsredovisningar

Årsredovisningen är regeringens verktyg för att följa upp utvecklingen vid Stockholms universitet under det gångna året.

Universitetet lämnar varje år en årsredovisning till regeringen med redovisning av vilka resultat som har uppnåtts och hur anslagsmedlen har använts i verksamheten.

Alla de viktigaste nyckeltalen finns på webbsidan ”Universitetet i siffror”.

 

Årsredovisning 2023

Innehållet i årsredovisningen styrs främst av regeringens direktiv för återrapportering enligt regleringsbrevet och av Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

Årsredovisning 2023 (5298 Kb)

 

Nedan kan du ladda ned årsredovisningar som pdf, men observera pdf:erna inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Om du behöver informationen i något annat format – till exempel Lättläst, ljudinspelning eller tillgänglighetsanpassad pdf – är du välkommen att kontakta oss.

Årsredovisning 2022 (10056 Kb)

Årsredovisning 2021 (4192 Kb)

Årsredovisning 2020 (2373 Kb)

Årsredovisning 2019 (958 Kb)

Årsredovisning 2018 (1325 Kb)

Årsredovisning 2017 (1024 Kb)

Årsredovisning 2016 (1131 Kb)

Årsredovisning 2015 (1151 Kb)

Årsredovisning 2014 (722 Kb)

Årsredovisning 2013 (1471 Kb)

Årsredovisning 2012 (1105 Kb)

Årsredovisning 2011 (1635 Kb)

Årsredovisning 2010 (1922 Kb)

Årsredovisning 2009 (4377 Kb)

Årsredovisning 2008 (4186 Kb)

Årsredovisning 2007 (794 Kb)

Årsredovisning 2006 (942 Kb)

Årsredovisning 2005 (357 Kb)

Årsredovisning 2004 (591 Kb)

Årsredovisning 2003 (614 Kb)

Årsredovisning 2002 (527 Kb)

Årsredovisning 2001 (269 Kb)

Årsredovisning 2000 (316 Kb)

Årsredovisning 1999 (428 Kb)

Årsredovisning 1998 (357 Kb)

Årsredovisning 1997 (272 Kb)

Årsredovisning 1995/6 (259 Kb)

På denna sida