Christina Rudén. Foto: Jens Olof Lasthein
Christina Rudén. Foto: Jens Olof Lasthein
 

Expertgruppen med det ståtliga namnet High Level Roundtable on the implementation of the Chemicals Strategy for Sustainability består av 28 representanter från forskarsamhälle, ideella organisationer och företag – både kemikalietillverkare och användare. Dessutom medverkar representanter från aktuellt ordförandeland, samt från de internationella organisationerna OECD, WHO och UNEP.

– Det här uppdraget ska bli jättespännande, säger Christina Rudén som till vardags arbetar på Institutionen för miljövetenskap med just miljögifter och lagstiftning. Det är en helt ny grupp, med flera bra personer som jag känner till sedan tidigare. 

Viktiga framtidsfrågor

Gruppens uppdrag är att förverkliga målen i den nyligen presenterade kemikaliestrategin för hållbar utveckling och att övervaka genomförandet i dialog med intressenter och berörda parter.

– Det handlar om otroligt viktiga frågor, som kan få en riktigt stor betydelse. Det är viktigt att forskarsamhället är inkluderat i en sådan här process för att säkerställa att vetenskapen vägs in i besluten som fattas. Vi är också placerade under Miljödirektoratet, vilket är bra. Och det känns som om kommissionen driver på i frågan på ett sätt som känns seriöst.

Stöd från omvärldsanalytiker

Det var Östersjöcentrums omvärldsanalytiker som uppmärksammade kommissionens efterlysning av kemikalieexperter. Marie Löf följer EU:s arbete inom kemikaliefrågor just för att hitta viktiga ingångar där forskningen vid Stockholms universitet kan vara med och påverka politik och lagstiftning. 

Marie Löf

Marie Löf. Foto: Niklas Björling/SU

– Vi frågade genast Christina Rudén om hon var intresserad, berättar Marie Löf. Hon har lång erfarenhet av forskning på EU:s kemikalielagstiftning och har nyligen blivit invald i en annan expertgrupp, CARACAL, som fungerar som rådgivare åt Europeiska kommissionen i kemikaliefrågor. Det är fantastiskt roligt och ett fint erkännande att Christina och Stockholms universitet har valts in även in EU-kommissionens högnivå-expertgrupp. Det ger en viktig insyn i arbetet med kemikaliestrategin samt möjlighet att påverka den i en riktning som är positiv för miljö och hälsa.

Östersjöcentrum har i uppdrag att stödja och stärka universitetets marina forskning. Genom att fungera som en länk mellan forskning och samhälle kan vi hjälpa forskarna att förmedla vetenskapliga resultat till rätt plats i samhället, där EU är en viktig del. Att förstå och kunna påverka EU-byråkratin är ett eget expertområde, där omvärldsanalytikerna gör en stor insats.

Giftfri miljö i fokus

Den nya expertgruppen för genomförandet av kemikaliestrategin ska också diskutera sätt att stödja övergången till säkra kemikalier och en giftfri miljö samt hur man kan få kemikalielagstiftningen att fungera bättre. 

– Vi förväntas också lyfta angelägna frågor om kemikaliernas påverkan på miljö och hälsa, utbyta erfarenheter och goda exempel och identifiera hinder för en bra kemikaliehantering, säger Christina Rudén. Som kommissionen helt enkelt skriver – åstadkomma ett gott exempel på en globalt sund hantering av kemikalier.

Första mötet hålls 5 maj.