Provtagning i fält
Ett minskat antal provtagningar kan aldrig kompenseras i efterhand utan är för alltid förlorade, skriver undertecknarna.

Den svenska höstbudgeten, som lades fram av Moderaterna och Kristdemokraterna och klubbades igenom i riksdagen med hjälp av Sverigedemokraterna, innebar en minskning på 16 miljoner kronor till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för miljöövervakningen. För den nationella miljöövervakningen av havet innebar detta en minskning av medlen med tolv procent.

Antalet provtagningar riskerar därmed att minskas under 2019, vilket skulle orsaka irreparabla luckor i tidsserierna. I en debattartikel i Altinget liksom i riktade brev uppmanar nu bland andra Östersjöcentrum politikerna att i vårbudgeten återställa anslagen till miljöövervakningen.

 – Nedskärningen är ett potentiellt dråpslag som på allvar kan hota Sveriges förmåga att bedriva ett kostnadseffektivt havsmiljöarbete och uppnå en frisk havsmiljö enligt de havsrelaterade målen i Agenda 2030, skriver man.

Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum
Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum. Foto: Lasse Burell

Undertecknare av artikeln är Östersjöcentrums föreståndare Tina Elfwing, vetenskapliga ledare Christoph Humborg och forskare Carl Rolff, liksom Jakob Walve, chef för det Marinekologiska laboratoriets pelagialgrupp och forskare vid Stockholms universitet samt Johan Wikner, föreståndare för Umeå marina forskningscentrum och Siv Huseby, som är ansvarig för miljöövervakningen i Fria vattenmassan i Bottniska viken vid samma centrum.

 – Den information som inte har insamlats är för alltid förlorad och kommer även framgent att utgöra ett hål i kunskaperna, skriver undertecknarna angående risken för missade provtagningstillfällen.

 – För att inte riskera kvaliteten på pågående och framtida satsningar på vår gemensamma havsmiljö – och för inte heller missa chansen att senare kunna utvärdera och lära av effekterna – uppmanar vi ansvariga politiker att värna den kunskapsbaserade havspolitiken genom att i vårbudgeten åtminstone återställa budgeten för miljöövervakning till tidigare nivåer.