Policyarbete - biologisk mångfald

Baltic Eye

Policyarbete - Biologisk mångfald och livsmiljöer

Att överbrygga klyftan mellan vetenskap och politik är nödvändigt för att ge kommande generationer möjligheten att njuta av ett friskt och levande hav.

Den vetenskapliga kunskapsbanken om den känsliga och unika marina miljön är mycket omfattande och fylls ständigt på med nya och viktiga rön. Tyvärr når bara en bråkdel av kunskapen fram till samhällets beslutsfattande instanser. Detta beror bland annat på att vetenskapen och politiken inte talar samma språk.

För en beslutsfattare blir vetenskapen användbar först när man snabbt förstår resultatet och hur det relaterar till samhällsnyttan och olika politiska processer.

Klyftan mellan vetenskap och politik är ett stort samhällsproblem för Östersjöregionen. Om kommande generationer ska kunna leva i ett välmående samhälle, och samtidigt njuta av ett friskt och levande hav, måste klyftan mellan vetenskap och beslutsfattande överbryggas.

Därför finns Baltic Eye.

 

Kontakt

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Kustmiljöbloggen puff
Livet i havet som app

Östersjöns arter i ny app

Vill du veta mer om de vackra snäckor, fiskar och växter du ser vid havet i sommar? Nu finns fälthandboken om Östersjöns arter som gratis app till din telefon eller surfplatta.