Stockholms universitets Östersjöcentrum

Nyheter

Kalender

20 september

24 september

Webbinarium

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Temavecka på Skansen - träffa en Östersjöexpert
Stockholms universitets Östersjöcentrum
Temavecka på Skansen - träffa en Östersjöexpert

Höstens temavecka på Skansens Baltic Sea Science Center handlar om forskning och Östersjön och är en del av satsningen Låna en Forskare - ForskarFredag. Forskare från Stockholms universitet finns redo tillsammans med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet SLU och experter från Stockholm Vatten och Avfall.

Läs hela artikeln

7

oktober

Konferens

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Baltic Sea Day 2021
Stockholms universitets Östersjöcentrum
Baltic Sea Day 2021

I höst är det dags för årets konferens där vi lyfter Stockholms universitets Östersjöforskning. Vi tar emot abstractansökningar till konferensen fram till och med 30 augusti och bidrag från alla forskningsområden är välkomna!

Läs hela artikeln

8

oktober

Webbinarium

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Baltic Breakfast Russia edition: Combating eutrophication for a cleaner Baltic Sea

Trots många åtgärder är övergödning fortfarande ett stort miljöproblem i Östersjön. Vid det här webbinariet presenteras forskning om näringstillförseln till Finska viken och om hur lokala åtgärder kan bidra till bättre vattenkvalitet.

Läs hela artikeln

26 oktober

27 oktober

Konferens

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Framtidens hållbara båtliv – en nationell båtmiljökonferens
Stockholms universitets Östersjöcentrum
Framtidens hållbara båtliv – en nationell båtmiljökonferens

Båtlivet i Sverige frodas och pandemin har lett till att ännu fler längtar till havet och vågornas skvalp. Med ett av världens största och ökande båtbestånd gynnas båtlivet i Sverige, men ett ökat båtliv innebär också större påfrestningar på vår gemensamma natur och miljö.

Läs hela artikeln

Våra områden och verksamhet

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra denna betydelsefulla verksamhet. Hos oss samarbetar forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer för att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.