Profiles

Karin Edlund

Karin Edlund

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Specialpedagogiska institutionen
Telefon 08-120 764 42
E-post karin.edlund@specped.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 10
Postadress Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Karin Edlund har en grundskollärarexamen, magisterexamen i läs-och skrivsvårigheter/dyslexi och en masterexamen i specialpedagogik. Hon har 20 års erfarenhet av att arbeta i grundskolans alla stadier, varav de senaste åtta åren som speciallärare. Hennes intresseområden är: specialpedagogik, barns språkutveckling och interaktion mellan barn och vuxna ur ett språkutvecklande perspektiv. Att studera det sociala samspelet i språkliga aktiviteter och effekten av tidiga insatser för främjande av språkutveckling ser Karin som viktiga forskningsområden för att stärka skolans kompensatoriska uppdrag för barn som av olika orsaker inte utvecklas optimalt i sitt språk.

Huvudhandledare: Universitetslektor Eva Berglund (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)
Handledare: Universitetslektor Liselott Kjellmer och professor Helena Hemmingsson båda från (Specialpedagogiska inst., Stockholms univ.)

Senast uppdaterad: 1 juli 2019

Bokmärk och dela Tipsa