Profiles

Zeynep

Zeynep Ünsal

Adjunkt, Fil.Dr

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 762 10
E-post zeynep.unsal@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E 369
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Undervisning

Jag undervisar i:

Självständigt arbete på grundläggande nivå   samt Förskoledidaktik inriktning i natur teknik och hållbar utveckling (kurskod UB06FS och UB304Y).

Senast uppdaterad: 12 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa