Profiles

Thomas Samuelsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
E-post thomas.samuelsson@slav.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 4
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i slavisk språkvetenskap inom forskarskolan Språk och makt. Mitt avhandlingsprojekt behandlar prefigerings diskursiva funktioner i rysk media. Jag undervisar även på realiakurser om Ryssland och Ukraina.

Examina

  • Filosofie masterexamen i slaviska språk, Stockholms universitet (2017)
  • Filosofie kandidatexamen i ryska, Stockholms universitet (2014)

Undervisning

Jag är kursansvarig lärare på följande kurser och delkurser:

  • Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, 7,5 högskolepoäng (SLRSPE), som också kan läsas som delkurs inom kurserna Kultur och politik i slaviska länder I & II (SLKPS1 & SLKPS2)
  • Ryskt samhälle, 5,0 högskolepoäng, som ingår i kurserna Ryska III (SLRYS3) och Ryska - kandidatkursen (SLRYS4)
  • Ukraina igår och idag, 7,5 högskolepoäng (SLUIOI)

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt behandlar ordbildning i rysk media. Jag är speciellt intresserad av prefix och deras funktioner i språket i bruk. Prefix är små språkliga enheter som tillfogas i början på ord. Trots mycket intensivt arbete inom detta forskningsområde återstår många viktiga problem att lösa. Denna forskning är viktig eftersom den kan berätta för oss hur förändringar i det politiska samhällslivet reflekteras i det ryska språket.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Thomas Samuelsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 30 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa