Profiles

Photo: Eva Dalin

Agatha de Boer

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för geologiska vetenskaper
Telefon 08-16 47 30
E-post agatha.deboer@geo.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 8 C, Geohuset
Rum R 238
Postadress Institutionen för geologiska vetenskaper 106 91 Stockholm

Om mig

Forskning

Jag är docent i fysisk oceanografi och paleookeanografi. Min forskning är inriktad på dynamiken i storskalig havcirkulation och dess interaktion med klimatet, nu och tidigare. 

Undervisning

Studiedirektör: Stockholms Universitets masterstudium i klimatvetenskap.

Kursledare och lärare: Kvantitativa metoder inom geovetenskap.

Lärare: Paleoceanography and Paleoclimatology I.

Lärare: Paleoklimatologi och avståndskursen Ocean System.

Viktiga ledarroller

Vice ordförande för Interntional Association of the Physical Sciences of the Ocean (IAPSO), en sammanslutning av International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG).

Grundare och ledare för Bolin Center för klimatforskning Mentoring Program.

Ledamot i Svenska National Committee for Geophysics (SNG), en underkommitté för Swedish Royal Science Academy.

Filer

Senast uppdaterad: 7 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa