Profiles

Adam

Adam Kjellgren

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post adam.kjellgren@idehist.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet sedan september 2018. Tidigare studerade jag masterprogrammet Kritiska studier vid Göteborgs universitet, varifrån jag har en masterexamen i idéhistoria från 2017.

Forskning

Min avhandling handlar om hur feministiska teortiker begreppsliggjort förhållandet mellan myt och politik.

Feminister har debatterat mytens och mytmakandets politiska potential sedan det förra århundradets mitt. I Det andra könet från 1949 använder den franska författaren och filosofen Simone de Beauvoir ordet »myt« om föreställningar som enligt hennes tolkning möjliggjort och vidmakthållit mannens förtryck av kvinnan. Det är, skriver Beauvoir, »via myterna« som kvinnor påtvingats samhällets misogyna seder och lagar. Flera senare feministiska teoretiker, verksamma från och med 1960-talets slut, väljer däremot att tala om myter i positiva ordalag, för att beteckna företeelser som de anser kan främja feminismens sak och bidra till kvinnors frigörelse. Frågan blir snabbt omdiskuterad. I en recension av konstvetaren Estella Lauters Women as mythmakers från 1984 – tillägnad konstnärer som försöker skapa nya, mindre patriarkala myter – konstaterar recensenten att det »finns kanske inget mer kontroversiellt ämne inom samtida feministisk teori än mytens roll i framställandet och formulerandet av en feministisk världsbild.« 

Till dem som engagerar sig i debatten hör flera av 1900-talets ledande feministiska teoretiker, bland vilka jag har valt att fokusera på framför allt tre. I min avhandlings blickfång står den ovan nämnde Simone de Beauvoir (1908–1986) samt två amerikanska feministiska filosofer: den katolskt skolade men sedermera »post-kristna« teologen Mary Daly (1928–2010) och vetenskapsteoretikern Donna Haraway (f. 1944). 

Huvudhandledare

Karin Dirke och Victoria Fareld

Handledare

Stefan Arvidsson

Uppdrag

Sedan 2020 är jag ordförande för doktorandrådet vid insitutionen för kultur och estetik. 

Publikationer

"Mythmaking as a feminist strategy: Rosi Braidotti's political myth", Feminist theory. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1464700119881307

"Är strategisk hopplöshet klimatkrisens enda lösning?", DN Kultur, 16/07-2019. https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/adam-kjellgren-ar-strategisk-hopploshet-klimatkrisens-enda-losning/

”Därför behöver vi tala om myternas betydelse i politiken”, DN Kultur, 17/07-2018. https://www.dn.se/kultur-noje/darfor-behover-vi-tala-om-myternas-betydelse-i-politiken/

 

Senast uppdaterad: 15 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa