Profiles

Adam Lindqvist Wadstein

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
E-post adam.lindqvist@antiken.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 421
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm Stockholm

Forskning

Mitt avhandlingsarbete kommer att studera exploatering och konsumtion av marina resurser (i huvudsak fisk, skaldjur och marina däggdjur) i det tidiga cypriotiska samhället. Det kronologiska perspektivet kommer sträcka sig från öns tidigaste kolonisering i slutet av epipaleolitikum (11.000 BCE) fram till slutet av den sena bronsåldern (1050 BCE). Fokus kommer ligga på att urskilja mönster och förändringar av konsumtion i förhållande till den växande sociala komplexiteten på ön.

Forskningen om marin exploatering har de senaste åren vuxit i det egeiska området, men på Cypern saknas fortfarande mer övergripande forskning om ämnet. Det material som finns stannar i tabellform utan fördjupning eller problematisering. Mitt projekt ämnar samla detta tidigare publicerade, men spridda, material och studera det med en biografisk metod. Genom att identifiera olika steg i materialets ”liv” såsom insamling, beredning, konsumtion och deposition, är målet att förstå i vilka sociala kontexter som havet och dess resurser integrerades i det sociala livet på Cypern.  Ambitionen med den här typen av undersökning är att skapa en ökad förståelse för den roll som havet och dess resurser spelade för det förhistoriska cypriotiska samhället.

 

Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa