Profiles

Amanda

Amanda Johansson Köves

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 28 92
E-post amanda.johansson-koves@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 659
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i civilrätt vid Juridiska institutionen.

Undervisning

Jag undervisar i familjerätt på grundkursen Civilrätt C samt i migrationsrätt på grundkursen Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt.

Forskning

Min forskning ligger inom det familjerättsliga området och är särskilt inriktad mot migrationsrätt.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om familjebegreppet i familjerätten och migrationsrätten. Fokus är att analysera och kritiskt granska familjebegreppet, inbegripet att undersöka hur det förhåller sig till nationell familjerätt och migrationsrätt samt internationell rätt. Med utgångspunkt i denna analys avses att undersöka hur familjebegreppet konstrueras, tolkas och tillämpas i domstols- och myndighetspraxis, vilka föreställningar och idéer om familjer som därigenom (re)produceras samt vilka familjekonstellationer som erkänns och representeras i olika rättsliga kontexter – och vilka som inte gör det.

Som forskare är jag knuten till Barnrättscentrum. Barnrättscentrum är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Stockholms universitet som har en inriktning mot rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter.

Jag är också knuten till Nätverket: Family and Kinship Studies vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala Universitet.

Senast uppdaterad: 6 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa