Profiles

anders carlsson

Anders Carlsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 33 70
E-post anders.carlsson@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 320
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Anders Carlsson (f. 1953) är docent och universitetslektor i arkeologi vid Stockholms universitet. Han är tillika studierektor för arkeologi. 1983 disputerade han på en avhandling om vikingatid på Gotland och blev docent 1988. Var tillsammans med Mats Burström redaktör för Current Swedish Archaeology från starten 1993 till 2000 och är nu med i redaktionsrådet för tidskriften. Han fick Stockholms universitets pedagogiska pris 1999. Inom forskarutbildningen har han handlett 14 doktorander till disputation.

Forskning

Han arbetar med frågor kring svensk arkeologi från stenålder till tidig medeltid. Forskningsarbetet kring Gotlands vikingatid bedrevs parallellt med engagemang i undersökningarna av Alvastra pålbyggnad från stenåldern. Vidare har han deltagit i undersökningarna av Birkas kungsgård på Adelsö.

Pågående forskningsprojekt

För närvarande förbereder han publikationen om den vikingatida storgården i Granby-Hyppinge. Han deltar också i arbetet med portalen om stenålderslokalen Alvastra pålbyggnad.

Publikationer i urval

  • 1983 Djurhuvudformiga spännen och gotländsk vikingatid. Stockholm.

  • 1988 Vikingatida ringspännen från Gotland. Stockholm.

  • 1997. Birkas kungsgård på Adelsö och Svearnas Fornsigtuna – två aristokratiska miljöer i Mälardalen. ”…gick Grendel att söka det höga huset…” Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Halmstad/Göteborg.

  • 1998. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Stenåldern. Stockholm.

  • 2001. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Bronsåldern. Stockholm.

  • 2005. Tankar kring Torsten och Torborg. Arkeologi och naturvetenskap. Gyllenstiernska krapperupstiftelsen. Nyhamnsläge.

  • 2011. Gropkeramikerna – några inledande ord. Gropkeramikerna. Stockholms läns museum.

  • 2012. Askahögen och Elias Brenners guldmynt (tillsammans med Kenneth Jonsson). Myntstudier. Stockholm.

  • 2015. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Från stenålder till vikingatid. Stockholm.

  • 2019. Husbjörn tog gäld på Gotland. Runstenarna vid Torsätra och relationen till Runsa och Sigtuna. Lund.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Anders Carlsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 15 juli 2019

Bokmärk och dela Tipsa