Profiles

Andreas Knutsson

Andreas Knutsson

Doktorand i rättshistoria

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 35 56
E-post andreas.knutsson@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 542
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i rättshistoria vid Juridiska institutionen.

Undervisning

Jag har min huvudsakliga undervisning på kursen Rättshistoria på juristprogrammet.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om offentligt och privat i rättssystemet och hur den här systematiska distinktionen har vuxit fram. Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka de teoretiska och praktiska förutsättningarna för den här uppdelningen. Den juridiska systematiken studeras därför ur två olika synvinklar: Å ena sidan ska förhållandet mellan offentlig rätt och privaträtt studeras med utgångspunkt i den samhälleliga kontexten inklusive rättsordningen, å andra sidan hur den juridiska doktrinen förstått utvecklingen och framställt den systematiska uppdelningen såsom vi känner den idag.

Projektet kan förväntas ge ny kunskap om den rättsliga systematikens bestämning och funktion. Förhoppningen är att avhandlingen på så vis kan komma att – såväl ur ett pedagogiskt som ur ett metodologiskt perspektiv – belysa utvecklingen av systematiseringsgrunderna i den svenska rätten, samt utgöra ett bidrag till diskussionen om kopplingen mellan juridisk systematik och juristens rättstillämpningsproblem, d.v.s. den gällande rätten betraktad såsom ett kunskapsproblem.

Senast uppdaterad: 2 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa