Profiles

Anneli Hippinen Ahlgren. Photo: Niklas Björling.

Anneli Hippinen Ahlgren

Universitetsadjunkt

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 765 21
E-post anneli.hippinen-ahlgren@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 425
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetsadjunkt och doktorand

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap
administrativ studierektor på grundlärarprogrammet

Fritidspedagog, universitetsadjunkt och doktorand.

 

Undervisning

Undervisar i kurser i fritidshemspedagogik, samt inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

  • Verksamhetsförlagd utbildning VFU I, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 2,5 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning VFU IV, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 15 hp
  • Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning, 15 hp

Forskning

Doktorandprojekt

Forskningsprojekt: Didaktiska perspektiv på fritidshemmets verksamhet

Huvudhandledare: Mats Börjesson

Handledare: Anna-Lena Ljusberg

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap. Utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner.

Forskningsprojekt

Barns röster om fritidshemmet

Kvalitetsutveckling av grundlärarprogrammet - fritidshem

Media

Föreläsning inspelad av UR skola: Skolforum 2015 - Didaktik och miljöer på fritidshem

 

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa