Profiles

Anna Sörman

Anna Sörman

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 29 40
E-post anna.sorman@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 352
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Utbildad vid Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet (2007-2011). Kandidatexamen i allmän nordisk arkeologi samt masterexamen med inriktning mot uppdragsarkeologi. Jag antogs som doktorand vid Stockholms universitet i september 2011. För närvarande är jag mig i slutfasen av mitt avhandlingsarbete om bronshantverkets roll i södra Skandinavien under yngre bronsålder.

Avhandlingsprojekt

Avhandlingen har arbetstiteln ”Hantverkets arenor: bronsgjutningens rumsliga, politiska och sociala organisation i södra Skandinavien under bronsålder”. Avhandlingens syfte är att fördjupa förståelsen för bronshantverkets roll i samhället utifrån en analys av de fysiska gjutplatserna. Studien bygger på en ny, omfattande kartläggning av gjutfynd från utgrävningar i Sverige och södra Skandinavien. De senaste decenniernas uppdragsarkeologiska undersökningar har lett till en betydande ökning av källmaterial, vilket nu kan bidra med nya insikter och bättre underlag för jämförande studier. Utifrån rumsliga analyser av deglar och gjutformar, i kombination med en kritisk diskussion av traditionell terminologi, rekonstrueras produktionens rumsliga och sociala sammanhang. Avhandlingen ger nya inspel i frågor kring bronshantverkets spridning i samhället, graden av elitkontroll, bronshantverkets koppling till maktutövning och gjutandets roll i den rituella sfären under framför allt yngre bronsålder.

Huvudhandledare: Professor Anders Andrén, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.
Biträdande handledare: Fil.dr. Alison Klevnäs, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Forskningsintressen

 • Bebyggelse, landskapsutnyttjande och boplatsorganisation under bronsålder-äldre järnålder.
 • Politisk organisation, social ojämlikhet och strategier i konstruktionen av social prestige och identitet.
 • Bronsålderns kulthusmiljöer, arkeologisk identifiering av rituella praktiker och schamanism.
 • Förhistorisk teknologi och hantverksorganisation som ingång till social struktur.
 • Metodfrågor och kritiska perspektiv på förförståelser i fält och forskning. Samverkan mellan uppdragsarkeologi och akademisk forskning.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2017. Anna Sörman. Artisans versus nobility? Multiple identities of elites and 'commoners' viewed though the lens of crafting from the Chalcolithic to the Iron Ages in Europe and the Mediterranean, 53-78

  ‘Workshops’ and ‘workshop production’ are central to archaeological understanding of metalworking in Bronze Age societies. In this article the concept of workshops is used as a starting point to review preconceptions about the social and spatial organisation of bronze crafting, focusing particularly on how it influences expectations of crafting evidence in the archaeological record. It argues that assumptions of a permanent, customised crafting place hosting the full manufacturing process, as often implied by the term ‘workshop’, are unsuitable for understanding the nature of bronze crafting in southern Scandinavia during the Late Bronze Age. Instead, drawing on evidence from south-eastern Sweden, the craft is characterised as flexible, embedded, and multi-locational. Furthermore, differences in crafting loci between ornaments and weapons are suggested to relate to the initiations of their intended bearers and to demonstrate the heterogeneous organisation of prestige goods production. Such user-oriented production provides an interesting example of the organisation of elite-motivated crafting outside the context of centralised states.

 • 2015. Per Nilsson, Anna Sörman. Fornvännen 110 (2), 84-96

  The excavation of a Late Bronze Age settlement at Rambodal, just outside the city of Norrköping, has provided interesting evidence for Bronze Age metalworking, including the third Bronze Age stone casting mould found to date in the county of Östergötland. The settlement consisted of a single farm with dates from Per. V of the Bronze Age to the earliest Iron Age. In addition to high-quality ceramics, the settlement yielded several traces of bronze casting, such as a copper melt and part of a soapstone mould for a small socketed axe, probably dating to Per.VI. Soapstone moulds are rarely found at settlement sites. The find provides interesting data for discussions of the molds’ use contexts. The evidence for small-scale household metalworking at a minor farmstead like Rambodal holds significant potential for future research on the spread and organisation of this craft.

Visa alla publikationer av Anna Sörman vid Stockholms universitet

Filer

Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa