Profiles

Anna Wallin

Anna Wallin

Forskarstuderande

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
E-post anna.wallin@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum E 360
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand på institutionen för matematik och naturvetenskapsämnenasdidaktik. Min forskningsfokus riktar sig mot fritidshemmet och matematikdidaktik. Jag skriver min sammanläggning samtidigt som jag arbetar med matematikundervisning i grundskolan samt handledleder verksamma fritidspdagoger och lärare i fritidshem. Utgångspunkter för mig, både som forskarstuderande och verksam lärare är att möjliggöra för matematisk utveckling genom att inkludera olika ingångar till lärande. Matematiska lekar, spel och aktiviteter, gemensamma  upplevelser och experimenterande, matematiska samtal och diskussioner är infallsvinklar som särskilt intresserar mig. 

Utifrån en fallstudie studeras fritidshemmets matematik utifrån elev-, pedagog- och policyperspektiv. Genom "policy enactment" teori samt två matematikdidaktiska inriktningar har fyra aktiveringskategorier av fritidshemmets matematik synliggjorts. Resultatet ramar in fritidshemmets matematik som en inkluderande kontext där deltagarna interagerar och skapar gemensam kunskap utifrån intresse. 

Sedan 2016 ingår jag i Ämnesdidaktiska forskarskolan, ÄDFo. Mina handledare på universitetet är Paola Valero och Eva Norén. Jag deltar i forskargrupen SOCAME (Social and Critical aspects of Mathematics Education).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2019. Anna Wallin, Eva Norén, Paola Valero. The 10th International Mathematics Education and Society Conference

  In 2016 the Swedish fritidshem got its own curriculum where mathematics is formally

  introduced. The space where students can experience informal forms of mathematics

  in activities derived out of their own interest risks being slowly transformed into a

  schoolified form of mathematics, steered by teachers and striving for learning

  effectiveness. A policy enactment perspective was used to investigate the material,

  interpretive and discursive dimensions of the enactment process. Based on document

  analysis, observations and interviews in two cases, tensions between two different and

  competing discourses were identified: one driven by student’s interests and one driven

  by teacher’s mathematical agenda. The meaning of fritidshem math will configure in

  the tensions about what counts as desirable forms of mathematical activity in practice.

 • 2018. Anna Wallin, Eva Norén, Paola Valero. Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education
Visa alla publikationer av Anna Wallin vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 15 september 2020

Bokmärk och dela Tipsa