Profiles

Krzysztof Bak forskare litteraturvetenskap

Krzysztof Bak

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 35 24
E-post kr.bak@littvet.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Redan i det medeltida Europa var akademikern en homo viator, en vandrande människa. På samma sätt långpendlar jag mellan två platser: Stockholms universitet och Uniwersytet Jagielloński i Kraków, där Copernicus en gång var student.

Forskning

På båda sidorna om Östersjön ägnar jag min forskningstid åt Birgitta Trotzigs författarskap. Det som särskilt intresserar mig är de betydelser Trotzigs texter alstrar i dialog med den samlade kristna traditionen. En första bok om den intersubjektiva synden hos Trotzig kom för ett par år sedan. I fokus för den bok jag nu arbetar med står i stället den voluntaristiska synden – så som den beskrivs i till exempel Augustinus "Bekännelser". Andra områden jag har forskat på är litteratur och myter, intertextuell hermeneutik och svensk romantik – jag skrev min avhandling om Atterboms "Lycksalighetens ö".

Att undervisa tycker jag är lika lustfyllt och utvecklande som att forska, särskilt som jag har privilegiet att varje termin möta studenter från två så olika kulturvärldar som den svenska och den polska. I Stockholm har jag undervisat på litteraturvetenskapens alla nivåer. Jag har skapat flera nya kurser inom mina specialområden, bland annat om litterära perspektiv på myter och arketyper, om litteratur och psykoanalys och om litteraturvetenskaplig teori och metod. Jag handleder magisteruppsatser på båda mina universitet och har flera doktorander i Kraków. En bärande idé i min undervisning är att låta litterära texter från andra tider och platser ifrågasätta våra invanda, självbekräftande tankemönster. 2007 utsågs jag till Årets lärare vid Stockholms universitet.

Senast uppdaterad: 17 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa