Profiles

Antonina Bakardijeva Engelbrekt

Antonina Bakardjieva Engelbrekt

Professor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 29 96
E-post antonina.bakardjieva@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 921
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Nuvarande position

Professor i europeisk integrationsrätt

Ordförande, Svenska nätverket för europarättsforskning

Forskningsintressen

Ämnesmässigt är min forskning inriktad på europeisk ekonomisk rätt och styrning (governance) med fokus på europeisk och komparativ marknadsrätt, konsumenträtt och immaterialrätt. Det huvudsakliga intresset ligger på processer av europeisering och globalisering och dess inflytande på nationell rätt och rättsinstitutioner, samt olika rättsystems ömsesidiga påverkan (”rättstransplantationer"). Andra forskningsteman som jag återkommande arbetar med är den flytande gränsdragningen mellan privat och offentlig rätt, samt det komplexa förhållandet mellan materiell rätt å den ena sidan, och processrätt och institutioner å den andra. Metodologiskt är utmärkande drag för min forskning användningen av komparativ metod och tvärvetenskaplig, främst så kallat institutionalistisk, ansats. Jag undervisar i europarätt, komparativ rätt, immaterialrätt, marknadsrätt och rättsekonomi.

Akademisk bakgrund

Torsten och Ragnar Söderberg professor i rättsvetenskap (2015-2018)

Docent i privaträtt, Stockholms universitet, Juridiska fakulteten (2004)

Juris doktor i privaträtt, Stockholms universitet, Juridiska fakulteten (2003)

LL M in Comparative, European and International  Laws, European University Institute (EUI), Florence, with distinction (1993)

Jur.kand., Sofias universitet, Juridiska fakulteten (1987) 

Tidigare anställningar

Universitetslektor i europeisk integrationsrätt, Stockholms universitet, Juridiska institutionen (2008)

Universitetslektor i rättsvetenskap, Örebro universitet (2006-2008)

Doktorand i rättsvetenskap, Stockholms universitet, Juridiska institutionen

Deputy Secretary, Committee on Legal Affairs and Human Rights, Parliamentary Assembly, Council of Europe, Strasbourg (1994-1995)

Forskningsvistelser/gästforskare

Fernand Braudel Senior Fellow, EUI Florens (2017-2018)

Adjungerad professor, Keio University, Tokyo (oktober 2015 - mars 2016)

Gästprofessor, Chicago Kent College of Law (Spring 2014)

Gästprofessor, Bond University, Australia (March 2013)

Hauser Global Research Fellow, New York University School of Law (Fall 2010)

Jean Monnet Fellow/STINT fellow, EUI Florens (2005-2006)

Gästforskare, Max Planck Institutet för utländsk och internationell immaterialrätt och konkurrensrätt München (jan-sept 1994; feb-april 1999; mars-juni 2002) 

Akademiska förtroendeuppdrag (urval)

Ordförande, Svenska nätverket för europarättsforskning (2011-)

Viceorförande, Forskningsutskottet, Stockholms universitet, Juridiska fakulteten (2012-2017)

Ledamot, Beredningsgruppen för rättsvetenskap och filosofi Vetenskapsrådet  (2009-2013)   

Ledamot, Scientific Advisory Board, Munich Intellectual Property Law Centre (2012-)

Styrelseledamot, Scandinavian Studies in Law (2009-)

Member of the Editorial Board, Journal of Consumer Policy (2010-) 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2018. Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim.

    Hur påverkar och påverkas EU av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen? Att grundpelarna i den liberala världsordningen såsom vi känner den sedan slutet av andra världskriget utmanas av starka krafter både inom och utom EU:s gränser utgör en av unionens hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten grundar sig inte minst i att EU som organisation på samma gång är ett resultat av denna världsordning och en garant för densamma. EU:s roll i en världsordning under omvandling ger upphov till en rad frågor: På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internationell frihandel av att USA driver en mer protektionistisk handelspolitik? Vilket handlingsutrymme har EU att agera i världspolitiken om multilaterala organisationer och globala regler undermineras? Hur kan EU påverka det internationella klimatsamarbetet givet de globala maktförskjutningar som pågår? Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan medlemsstaterna av utomeuropeisk migration? Vilken betydelse har Brexit för EU:s sammanhållning och framtida utveckling? Hur påverkas EU:s politik av att högerpopulistiska partier tar allt större plats i många medlemsländer och hur kan EU-rättens genomslag och efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter?

  • 2017. Antonina Bakardjieva Engelbrekt. Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonisation, 119-169
  • 2017. Antonina Bakardjieva Engelbrekt. Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016, 75-104
  • 2017. Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim.
  • 2016. Antonina Bakardjieva Engelbrekt. Liber Amicorum Jan Rosén, 57-95
Visa alla publikationer av Antonina Bakardjieva Engelbrekt vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 30 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa