Profiles

BethAnne Paulsrud

BethAnne Yoxsimer Paulsrud

forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post bethanne.paulsrud@biling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 468
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

BethAnne Paulsrud är lärarutbildare och forskar om flerspråkighet, policy och utbildning samt ämnesundervisning på engelska. Under åren 2015-2018 är BethAnne postdoktor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. 

 

Senaste publikationer:

Paulsrud, B. & Straszer, B. (2018). We know the same languages and then we can mix them: A child’s perspectives on everyday translanguaging practices in the family. In Mazzaferro, G. (Ed.) Translanguaging as Everyday Practice. (p. 49-68) Springer International Publishing.

Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (Eds.) (2018). Transspråkande i svenska utbildningssammanhang. [Translanguaging in Swedish education contexts] Lund: Studentlitteratur.

Paulsrud, B. & Zilliacus, H. (2018). Flerspråkighet och transspråkande i lärarutbildningen.[Multilingualism and translanguaging in teacher education] In Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (Eds.)Transspråkande i svenska utbildningssammanhang.[Translanguaging in Swedish education contexts] (p. 27-48) Lund: Studentlitteratur.

Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (2018). Introduktion [Introduction]. In Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (Eds.)Transspråkande i svenska utbildningssammanhang [Translanguaging in Swedish education contexts]. (p.11-26) Lund: Studentlitteratur.

Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (Eds.) (2017). New Perspectives on Translanguaging and Education. Bristol: Multilingual Matters.

Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (2017). Perspectives on Translanguaging in Education. In Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (Eds.) New Perspectives on Translanguaging and Education. Bristol: Multilingual Matters.

Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (2017). Epilogue. In Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (Eds.) New Perspectives on Translanguaging and Education. Bristol: Multilingual Matters.

Toth, J. & Paulsrud, B. (2017). Agency and affordance in translanguaging for learning: Case studies from English medium instruction in Swedish schools. In Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (Eds.) New Perspectives on Translanguaging and Education. Bristol: Multilingual Matters.

Zilliacus, H., Paulsrud, B., & Holm, G. (2017). Essentializing vs. non-essentializing students’ cultural identities: curricular discourses in Finland and Sweden. Journal of Multicultural Discourses. http://doi.org/10.1080/17447143.2017.1311335

 

Forskning

MINTED (2015-2018)

Multilingual and Intercultural Education in Sweden and Finland

 

Projektledare

 • Lena Ekberg, Centrum för tvåspråkighetsforskning
 • Gunilla Holm, Helsingfors universitet

Projektdeltagare

 • BethAnne Paulsrud, postdoktor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning
 • Harriet Zilliacus, postdoktor vid Helsingfors universitet
 • Ida Hummelstedt-Djedou, doktorand vid Helsingfors universitet
 • Professor Fritjof Sahlström (Åbo Akademi)
 • Anna Slotte, universitetslektor vid Helsingfors universitet

 

Finansiär

Strategiska medel från Stockholms universitet

 

MINTED är ett treårigt samarbetsprojekt (2015-2017) mellan Institutionen för beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet och Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Projektet leds av professor Gunilla Holm vid Helsingfors universitet och professor Lena Ekberg och i forskargruppen ingår postdoktor BethAnne Paulsrud vid Stockholms universitet, och postdoktor Harriet Zilliacus, doktorand Ida Hummelstedt-Djedou, samt Professor Fritjof Sahlström vid Åbo Akademi och universitetslektor Anna Slotte vid Helsingfors universitet.

Fokus för detta forskningsprojekt ligger på att utforska hur flerspråkighetspedagogik och interkulturell pedagogik tar sig uttryck i lärarutbildningar och i grundskolans undervisning i Finland och Sverige. Inom forskningsprojektet vill vi söka reda på hur man ser på interkulturell pedagogik och flerspråkighetspedagogik i policydokument, inom lärarutbildningen och i praktiken i skolor. En grundläggande frågeställning är huruvida våra blivande lärare får en utbildning som förbereder dem för att undervisa elever från olika bakgrund angående språk, etnicitet, genus, social klass, och religion. Vi är intresserade av att studera huruvida dagens lärarutbildning motarbetar ojämlikhet och skapar möjligheter för ett rättvisare samhälle, samt vilka behov av förändringar det möjligen finns inom den svenska och finländska lärarutbildningen och fortbildningen.

Det empiriska arbetet i studien innefattar både analys av policydokument så som läroplaner och styrdokument för lärarutbildningar, samt fältarbete vid lärarutbildningar och grundskolor. Fältarbetets första del utförs på fyra lärarutbildningar i Sverige och Finland under våren 2016 i form av individuella intervjuer med lärarutbildare och gruppintervjuer med studenter. Den andra delen av fältarbetet består av lärarintervjuer och klassrumsobservationer med lärare som utexaminerats från de studerade lärarutbildningarna. Detta fältarbete utförs under våren och hösten 2016.

Forskningsprojektet utförs i direkt samarbete med det nordiska excellens centret Justice through Education JUSTED (helsinki.fi/justed), samt med den expertis som under många år byggts upp vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet (biling.su.se). Projektet är även nära anknuten till den svenskspråkiga klasslärarutbildningen ’Flerspråkighet, mångfald och social rättvisa’, som Helsingfors universitet startar hösten 2016.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2016. BethAnne Paulsrud. Journal of Immersion and Content Based Language Education 4 (1), 108-128

  This article presents a multi-site and multi-method doctoral dissertation study of English-medium instruction (EMI) in the Swedish context, focusing on perspectives and practices in two upper secondary schools. The research explores the status of EMI, reasons schools offer EMI, beliefs about EMI, and implementation of EMI in classrooms. The educational context is studied from an ecological perspective using methods based in linguistic ethnography. The results indicate that the few Swedish schools teaching content through another language tend to offer EMI — not content and language integrated learning (CLIL). Neither language learning nor 100% English instruction are the main goals of the schools.Translanguaging is abundant, affording both pedagogic and non-pedagogic functions. The study concludes that a development of definitions and practices of both EMI and CLIL in Sweden is needed, especially in relation to language policy and language hierarchy.

 • 2014. BethAnne Yoxsimer Paulsrud (et al.).

  This thesis presents English-medium instruction (EMI) in the Swedish context, focusing on perspectives and practices in two schools. The research question is as follows: How and why is EMI offered, chosen, and practiced in the Swedish upper secondary school today? The aim is to explore the status of the educational option, the reasons for offering EMI to stakeholders, the stakeholders’ beliefs about and goals of EMI, and the implementation of EMI in the classroom.

  A survey of all upper secondary schools in Sweden was conducted to ascertain the spread of content teaching through a foreign language. The educational context was studied from an ecological perspective using methods based in linguistic ethnography. Language alternation, academic language, and language hierarchy were all considered. Interviews were analysed for content; and classroom language use was analysed for language choice and function. The concepts of affordance and scaffolding together with translanguaging were key. The de facto policies of the micro contexts of the schools were examined in light of the declared national policy of the macro context of Sweden.

  The results indicate that the option in Swedish schools has not increased, and also tends to only be EMI—not Content and Language Integrated Learning (CLIL) or instruction through other languages. EMI is offered for prestige, an international profile, marketing potential and personal interest. EMI students are academically motivated and confident, and see the option as “fun”. 100% EMI in the lessons is not the goal or the practice. Translanguaging is abundant, but how language alternation is perceived as an affordance or not differs in the two schools. One focuses on how the languages are used while the other focuses on how much each language is used.

  In conclusion, the analysis suggests that a development of definitions and practices of EMI in Sweden is needed, especially in relation to language policy and language hierarchy.

Visa alla publikationer av BethAnne Yoxsimer Paulsrud vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa