Stockholms universitet

Birgit Tremml-WernerUniversitetslektor

Om mig

Docent vid Linnéuniversitet 2023, lektor i historia med inriktning mot globalhistoria vid Stockholmsuniversitet från 2023.

 

Jag disputerade vid Wiens universitet i Österrike i 2012 med en avhandling om den tidigmoderna handelsstad Manila och gav en ny bild av handel och diplomatiska förbindelser i Sydostasien. Avhandling publicerads som Spain, China and Japan in Manila, 1571-1644: Local Comparisons and Global Connections (Amsterdam University Press, 2015) och även översättas till kinesiska i 2022. Innan jag började vid Stockholms universitet har jag varit forskare vid Tokyo universitet (2013-2015), Zürichs universitet (2016-2019) och MSCA fellow vid Linnéuniversitet (2021-2023).

Undervisning

Undervisar på alla nivåer från första terminens grundkurs i historia till doktorandhandledning. Nuvarande kurser: Historia I (Tidigmoderna seminarium), Historia III (seminarium i Teori och metod).

De senaste åren undervisade jag mest i mastersprogrammet Koloniala i postkoloniala studier vid Linnéuniversitetet. Jag undervisar även regelbundet i olika kurser i historia vid University of the Philippines (Diliman, Baguio) och Universidad Autónoma de Madrid.

 

Doktorandhandledning: Mathias Istrup Karlsmose (SU), Tamara Ann Tinner (LNU).