Profiles

Barbro Blehr. Foto: Niklas Björling.

Barbro Blehr

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-674 79 18
E-post barbro.blehr@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 750
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Forskningsintressen: ritualer, religion, nationalism, vardagsliv. Ett genomgående drag i forskningen är intresset för hur form och små detaljer får effekter, i rituellt elaborerade sammanhang såväl som mer vardagliga. Bland publikationerna finns förutom rapporter från de större projekten artiklar om exempel identitetspolitik bland barn till en av andra världskrigets förlorarkategorier i Norge, samtida kungliga bröllop, vardagliga ritualer och stillsam situationshumor.

Har haft ledningsuppdrag vid Stockholms universitet som ämnesansvarig för etnologi, prefekt, studierektor forskarnivå och extern ställföreträdande prefekt. Pågående: vicedekan för de historisk-filosofiska institutionerna vid Humanistiska fakulteten.

Undervisning

Har undervisat om teori och metod, etnologisk ämneshistoria och ritualer. Handleder och är ansvarig för etnologiutbildningen på forskarnivå.

Forskning

Avhandlingen ”Lokala gemenskaper” (1994) problematiserar idealtypiska föreställningar om lokalsamhällen, konkret genom att fokusera hur olika slags samtal om lokala angelägenheter gav upphov till olika slags lokala gemenskaper i en liten by i norra Sverige. Under andra halvan av 1990-talet undersökte jag samtida 17 maj-firande som gestaltning av norsk nationalism; projektet är rapporterat i monografin "En norsk besvärjelse" och en rad artiklar. På senare år har jag dels intresserat mig för svensk majoritetskristendom så som den artikuleras i den före detta svenska statskyrkan, dels orienterat mig tillbaka till teman som rör nationer och nationella institutioner.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Barbro Blehr vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Bokmärk och dela Tipsa