Stockholms universitet

Barbro BlehrProfessor

Om mig

Forskningsintressen: ritualer, religion, nationalism, vardagsliv; hur form och små detaljer får effekter både i rituellt elaborerade sammanhang och vardagliga. Bland publikationerna finns förutom rapporter från de större projekten artiklar om till exempel identitetspolitik bland barn till en av andra världskrigets förlorarkategorier i Norge, samtida kungliga bröllop, vardagliga ritualer och stillsam situationshumor.

Har haft ledningsuppdrag vid Stockholms universitet som ämnesansvarig för etnologi, prefekt, studierektor forskarnivå och extern ställföreträdande prefekt. Pågående: vicedekan för de historisk-filosofiska institutionerna vid Humanistiska fakulteten.

Undervisning

Har undervisat om teori och metod, etnologisk ämneshistoria och ritualer. Är studierektor för etnologiutbildningen på forskarnivå.

Forskning

Avhandlingen ”Lokala gemenskaper” (1994) problematiserar idealtypiska föreställningar om lokalsamhällen genom att fokusera hur olika slags samtal om lokala angelägenheter gav upphov till olika slags lokala gemenskaper i en liten by i norra Sverige, i ett 80-tal där mobiler och sociala medier ännu inte var del av vardagen. Under andra halvan av 1990-talet undersökte jag samtida 17 maj-firande som gestaltning av norsk nationalism; detta projekt är rapporterat i monografin "En norsk besvärjelse" (2000) och en rad artiklar. Därefter har jag intresserat mig för svensk majoritetskristendom som den artikuleras i den före detta svenska statskyrkan, ritualer av olika slag samt, på senare tid, hur nyare forskningsetiska regelverk påverkar kvalitativa och etnografiska metoder.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Barbro Blehr vid Stockholms universitet