Profiles

Blanca Astrid Moreno

Blanca Moreno de Castro

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
E-post astrid.moreno@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket, hus 3, 7, 15 och 24
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Blanca Astrid är universitetslektor i företagsekonomi, specialiserad på marknadsföring.  Hon har en doktorsexamen i marknadsföring från Universitat de Valencia samt en M.Sc. i företagsekonomi med inriktning marknadsföring från Stockholms universitet. Hon är civilekonom och har även en Magisterdiplom i företagsekonomi från Södertörns Högskola. Förutom undervisning har Astrid spenderat många år i olika positioner inom näringsliv och ekonomi.

Sist, Astrid har erfarenhet av att aktivt delta i skapandet av strategiska internationella avtal i akademiskt sammanhang som lett till framgångsrika samarbetsprojekt.

Undervisning

Astrid undervisat inom olika områden, bl.a. inom tjänstemarknadsföring, marknadsföring, marknadsföringsteori, forskningsmetoder, projektledning, globaltkonsumentsamhälle, marknadsföring och ledningsanalys, konsumtion, kultur och marknader, entreprenörskap och internationell marknadsföring. Hon har också handlett uppsatser.

Forskning

Astrids forskningsintressen ligger främst inom områden värdeskapande, konsument- och konsumtionsbeteende och relationsmarknadsföring.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

Bokmärk och dela Tipsa