Stockholms universitet

Charlotte Lindén AhmadStudievägledare

Om mig

Charlotte arbetar sedan 2014 som studie- och karriärvägledare vid Företagsekonomiska institutionen (Stockholm Business School) och arbetar med institutionens masterprogram. Charlotte har fasta telefon- och mottagningstider där hon erbjuder kvalificerad vägledning i studie- och yrkesfrågor.

 

Charlotte har en studievägledarexamen från Malmö Högskola 2001 och har tidigare arbetet som studie- och karriärvägledare vägledare vid både universitet, gymnasieskola och grundskola.

 

Genom att regelbundet delta i återkommande utbildningar, informationsmöten och konferenser håller studievägledarna sig uppdaterad om nyheter och förändringar som påverkar studier vid universitetet och institutionen.

 

Studievägledning är en professionell verksamhet som bedrivs i syfte att hjälpa studenterna att själva fatta välgrundade beslut om sina studier och sitt framtida yrkesval.

 

Både befintliga och presumtiva studenter är varmt välkomna att kontakta institutionens studievägledare. Studievägledarna har tystnadsplikt.