Profiles

David De Lorenzi Turner

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
E-post david.de.lorenzi.turner@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 321
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är uppvuxen i Stockholm. Filosofie masterexamen vid Stockholms Universitet 2018. Min doktorandanställning är knuten till forskarskolan Space and Place in the Humanities, som är ett samarbete mellan flera institutioner.

 

Avhandlingsprojekt 

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att belysa rumslig och social organisation med utgångspunkt i Neolitiska Stolpcirklar. Mellanneolitiska konstruktioner i södra Sverige är fåtaliga. Det har påverkat kunskapsläget gällande rumslig organisation och hur människor levde. Min målsättning är att undersöka handlingarna och relationerna på platser med Neolitiska stolpcirklar. En övergripande frågeställning är hur platser med Neolitiska Stolpcirklar är organiserade, det inkluderar att studera vad stolpcirklar är och vilka effekter de genererar.

Stolpcirklar är ett relativt nytt fenomen i Sverige. De har tidigare uppmärksammats i bl.a. Tyskland och Nederländerna men framförallt i Storbritannien, där de dateras till 3000-2200 cal. BC. Stolpcirklar är ett fenomen som består av individuella upprätt ställda timmerstockar som har placerats för att bilda cirklar. Dessa monument har framförallt diskuterats utifrån ett nationellt perspektiv. Min teoretiska infallsvinkel framhåller möjligheten att studera människor och ting i ett lokalt perspektiv. Det anser jag kan bidra till en dynamisk förståelse av Neolitikum.

Senast uppdaterad: 3 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa