Profiles

Devin Rexvid

Devin Rexvid

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-674 73 08
E-post devin.rexvid@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 649
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Devin Rexvids forskning rör frågor om hedersrelaterat förtryck och våld (HRV) respektive socialarbetares professionsutövning. För närvarande bedriver forskning om:

-flickor och unga kvinnor i åldersspannet 12–20 år som har varit föremål för socialtjänstens tvångsomhändertagande pga. utsatthet för HRV då de har överskridit familjens krav på anständig klädsel. Studien ämnar belysa socialtjänstens och rättens förståelse av och syn på obligatoriskt krav på anständig klädsel.

- moderskap i en hederskontext sett ur förskolepedagogers perspektiv. 

- regeringens uppdrag till länsstyrelserna att stödja utvecklingen av regionala kommun- och myndighetsövergripande resurscentra för att stödja de som utsätts eller riskerar utsättas för HRV.

Publikationer

Rexvid, D. (2021). Resurscentra mellan idé och verklighet: en följeforskningsrapport om fyra pilotläns arbete med att stödja utvecklingen av regionala resurscentra mot hedersrelaterat förtryck och våld. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-191190

Evertsson, L., Blom, B., Perlinski, M. & Rexvid, D. (2017). Can complexity in welfare professionals' work be handled with standardised professional knowledge?. In B. Blom, L. Evertsson and M. Perlinski (Ed.), Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices (pp. 209-221). Bristol: Policy Press.

Rexvid, D. (2017). Kulturrelativism, det hedersrelaterade förtrycket och våldets fristad. I H. Carlsson, Brottsofferjouren Sverige (Ed.), Leva sitt liv: en bok om hedersrelaterat våld och förtryck (pp. 91-100). Malmö: Brottsofferjouren Sverige.

Rexvid, D. (2017). Who is viewed as client by social workers and general practitioners?. In: B. Blom, L. Evertsson and M. Perlinski (Ed.), Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices (pp. 223-236). Bristol: Policy Press.

Schlytter, A. & Rexvid, D. (2016). Mäns heder: att vara både offer och förövare (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Rexvid, D. & Evertsson, L. (2016). Non-problematic Situations in Social Workers’ and GPs’ Practice. Professions & Professionalism, 6(3).

Rexvid, D. (2016). Professionsutövning och kunskapsstyrning: en jämförelse av socialarbetares och allmänläkares klientarbete. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet.

Rexvid, D., Evertsson, L., Forssén, A. & Nygren, L. (2015). The precarious character of routine practice in social and primary health care. Journal of Social Work, 15(3), 317-336.

Schlytter, A. & Rexvid, D. (2014). Pojkars villkor i hederskontexten: LVU:s blinda fläck (1:aed.). I A.C. Cederborg och W. Warnling-Nerep (Ed.), Barnrätt: en antologi (pp. 286-300). Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Schlytter, A. & Rexvid, D. (2013). Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang.  I S. Alakoski & G. Silfverberg (red.), Barn, utsatthet och heder (s. 51-75). Ersta Sköndal högskola förlag.

Rexvid, D., Blom, B., Evertsson, L. & Forssén, A. (2012). Risk reduction technologies in general practice and social work. Professions & Professionalism, 2(2).

Rexvid, D. & Schlytter, A. (2012). Heroes, hymen and honour: a study of the character of attitude change among male youth with their roots in an honour-based context. In Review of European Studies, 4(2), p. 22–.

Senast uppdaterad: 16 maj 2021

Bokmärk och dela Tipsa