Profiles

Doktorand

Denis Tajic

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 88
E-post denis.tajic@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 413
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

 

Denis Tajic är doktorand i barn- och ungdomsvetenskap. Hans forskning handlar om inkludering av nyanlända elever i grundskolan och hur olika pedagogiska stödformer implementeras i de olika organisatoriska miljöerna samt hur de uppfattas av en rad olika skolaktörer, från nyanlända själva till lärare och rektorer. Han undersöker även vikten av sociala relationer och interaktioner för nyanlända elevers lärande och inkludering.

Denis har studerat statsvetenskap och pedagogik på grundnivå samt en masterutbildning inom Offentlig organisation och ledning. Han har tidigare arbetat som studiehandledare, lärare, processledare och biträdande rektor.

Undervisning

  • Sociala relationer i skolan - 7,5 hp
  • Barn, unga och migration (avancerad nivå) - 7,5 hp

Forskning

Denis avhandlingsprojekt är en del av forskningsprojektetet Nyanlända elevers möjlighetsstrukturer för inkludering och skolframgång.

Huvudhandledare: Nihad Bunar

Handledare: Anna Lund

Senast uppdaterad: 14 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa