Profiles

Karin Dirke

Karin Dirke

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 20 15
E-post karin.dirke@idehist.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i idéhistoria. Min forskning rör sig framför allt inom human/animal studies och miljöhumaniora. Jag leder det tvärvetenskapliga forskningsnätverket HAS@SU (Human/Animal-studies at Stockholm university) och har tillsammans med kollegor inom andra ämnen grundat Stockholm University Evironmental Humanities Network. Från ht 2018 och två år framåt driver vi Humanistiska fakultetens forskarskola i Miljöhumaniora.

Forskning

Avhandlingen som publicerades år 2000, handlar om den svenska djurskyddsrörelsens uppkomst och utveckling 1875-1920. Jag har därutöver publicerat artiklar om antropomorfism och människans relation till djur av olika slag, från insekter till hundar. Jag har särskilt intresserat mig för möten mellan människor och andra arter och hur dessa beskrivs historiskt i press, faktatext och skönlitteratur. Min forskning rör sig från 1700-talet till och med 1900-talet men framför allt har jag sysslat med 1800-talet. Jag har skrivit om synen på varg och andra stora rovdjur, senast i en artikel i boken Shared Lives of Humans and Animals; Animal Agency in the Global North (Routledge; 2017). Just nu arbetar jag med jakten och dess meningsskapande processer i historien, ett intresse som kommer att utmynna i framtida publikationer.

Idéhistoria som forskningsområde.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Karin Dirke vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa