Stockholms universitet logo, länk till startsida

Henrik EdelstamProfessor i processrätt

Om mig

Min forskning inom processrätt har i huvudsak berört två stora delområden, bevisrätt samt offentlighet vid förhandling. I doktorsavhandlingen ”Sakkunnigbeviset” från 1991 (Iustus förlag) analyseras frågor rörande användningen av experter inom rättsväsendet. I boken ”Offentlighet och sekretess i rättegång” från 2001 (Norstedts Juridik) analyseras i vilken utsträckning och på vilka sätt principen om förhandlingsoffentlighet kommer till uttryck i rättskipningen. Jag har arbetat med att skriva nya upplagor av böckerna i serien "Rättegång" av Per Olof Ekelöf m.fl. (Norstedts Juridik). Sedan 2019 har jag gått i pension.