Profiles

Henrik Edelstam

Professor i processrätt

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
E-post henrik.edelstam@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Min forskning inom processrätt har i huvudsak berört två stora delområden, bevisrätt samt offentlighet vid förhandling. I doktorsavhandlingen ”Sakkunnigbeviset” från 1991 (Iustus förlag) analyseras frågor rörande användningen av experter inom rättsväsendet. I boken ”Offentlighet och sekretess i rättegång” från 2001 (Norstedts Juridik) analyseras i vilken utsträckning och på vilka sätt principen om förhandlingsoffentlighet kommer till uttryck i rättskipningen. Jag har arbetat med att skriva nya upplagor av böckerna i serien "Rättegång" av Per Olof Ekelöf m.fl. (Norstedts Juridik). Sedan 2019 har jag gått i pension.

Senast uppdaterad: 17 december 2020

Bokmärk och dela Tipsa