Profiles

Emma Hagqvist

Emma Hagqvist

Forskare

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
Telefon 08-553 789 41
E-post emma.hagqvist@su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 16 A
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Disputerade i Hälsovetenskap 2016 vid Mittuniversitetet med avhandlingen The Juggle and struggle of everyday life. Gender, division of work, work-family perceptions in diferent policy contexts. Har masterexamina i global hälsa, kandidatexamina i statsvetenskap samt kandidatexamina i medicin tillika legitimerad sjuksköterska.

Forskning

Forskningsområden behandlar arbetsliv, privatliv och hälsa i olika kontexter och med fokus på genus, kvinnor och mäns förutsättningar till att förvärvsarbete och till ett hälsosamt arbetsliv samt möjligheten att balansera arbetsliv och privatliv.

Leder projekten:

Ojämlik hälsa – en longitudinell studie om betydelsen av konflikter mellan arbetsliv och privatliv finansierat av FORTE

Projektet syftar till att studera betydelsen av konflikter samt berikning mellan arbetsliv och privatliv för ojämlik hälsa i Sverige. Studier genomförs baserat på Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH) och populationsregister

Friska läkare  – prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder finansierat av FORTE och Region Stockholm

Syftet med föreliggande projekt är att studera prevalensen av
psykisk ohälsa bland svenska läkare samt att studera dess orsaker och samhälleliga följder. Projektet använder data från tre olika källor: Försäkringskassans sjukfrånvaroregister, ett frågeformulär inkluderande
validerade frågor om hälsa och arbetslivsfaktorer samt kvalitativa intervjuer.

En studie med syfte att kartlägga läkares upplevelser och erfarenhet av att arbeta under Covid-19 pandemin har startats och intervjuer pågår just nu, resultat väntas publiceras senare under hösten.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2020. Emma Hagqvist (et al.). Safety Science 125

    In this study, 11 Swedish occupational safety and health (OSH) inspectors were interviewed about their views of and experiences interacting with micro-enterprises (1-9 employees). The qualitative content analysis found one theme, “Falling outside the system”, and three subthemes, “The inspector—shaped by specific standards”, “The bureaucrat and the micro-entrepreneur—two separate worlds”, and “System faults and system changes”. According to the inspectors, the Swedish OSH regulatory system, with inspectors on the front line, neglects the specific needs, circumstances and characteristics of micro-enterprises. Therefore, we suggest revising the OSH regulatory system and following inspection methods and enforcement styles to better address the needs of micro-enterprises.

  • 2019. Emma Hagqvist (et al.). Work, Employment and Society

    The aim of this article is to elucidate how male and female managers of small-scale enterprises in Norway and Sweden relate to and experience the intersection between work and private life. A qualitative content analysis was adopted to explore interviews with 18 managers. The analysis resulted in three primary categories: conflict as a part of the deal, using management to construct balance, and management identity contributing to enrichment. A key theme that emerged was doing management. Both men and women reproduced masculine values in describing their management identities and in explaining how they enacted management. This clear identification was used to legitimate conflict, construct balance and explain the interaction between work and private life as enriching. How the managers enacted gender emerged primarily in how they related to family responsibilities and their feelings of guilt in relation to home and children.

Visa alla publikationer av Emma Hagqvist vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2 juli 2020

Bokmärk och dela Tipsa