Profiles

Emma Hagqvist

Emma Hagqvist

Forskare

View page in English
Arbetar vid Stressforskningsinstitutet
E-post emma.hagqvist@su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 16 A
Postadress Stressforskningsinstitutet 106 91 Stockholm

Om mig

Disputerade i Hälsovetenskap 2016 vid Mittuniversitetet med avhandlingen The Juggle and struggle of everyday life. Gender, division of work, work-family perceptions in diferent policy contexts. Har masterexamina i global hälsa, kandidatexamina i statsvetenskap samt kandidatexamina i medicin tillika legitimerad sjuksköterska.

 

 

 

Forskning

Forskningsområden behandlar arbetsliv, privatliv och hälsa i olika kontexter och med fokus på genus, kvinnor och mäns förutsättningar till att förvärvsarbete och till ett hälsosamt arbetsliv samt möjligheten att balansera arbetsliv och privatliv.

Leder projektet Ojämlik hälsa – en longitudinell studie om betydelsen av konflikter mellan arbetsliv och privatliv finansierat av FORTE

Under ledning av Susanna Toivanen studeras mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet, finasierat av Arbetsmiljöverket.

Senast uppdaterad: 9 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa