Profiles

Emma Hagqvist

Emma Hagqvist

Forskare

View page in English
Arbetar vid Stressforskningsinstitutet
E-post emma.hagqvist@su.se
Besöksadress Frescati Hagväg 16 A
Postadress Stressforskningsinstitutet 106 91 Stockholm

Om mig

Disputerade i Hälsovetenskap 2016 vid Mittuniversitetet med avhandlingen The Juggle and struggle of everyday life. Gender, division of work, work-family perceptions in diferent policy contexts. Har masterexamina i global hälsa, kandidatexamina i statsvetenskap samt kandidatexamina i medicin tillika legitimerad sjuksköterska.

 

 

 

Forskning

Forskningsområden behandlar arbetsliv, privatliv och hälsa i olika kontexter och med fokus på genus, kvinnor och mäns förutsättningar till att förvärvsarbete och till ett hälsosamt arbetsliv samt möjligheten att balansera arbetsliv och privatliv.

Leder projekten:

Ojämlik hälsa – en longitudinell studie om betydelsen av konflikter mellan arbetsliv och privatliv finansierat av FORTE

Läkare och människa – prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder finansierat av FORTE
 

Senast uppdaterad: 21 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa