Profiles

Emma Maltin

Emma Maltin

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
E-post emma.maltin@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 317a
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är född och uppvuxen i Halmstad. Jag studerade osteologi och arkeologi i Lund och har därefter arbetat som fältarkeolog och osteolog på olika platser i Sverige, bl.a. för Kulturmiljö Halland och dåvarande UV Öst. Sedan 2013 har jag varit anställd på Bohusläns museum, och under doktorandanställningen är jag tjänstledig från min tjänst där.

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt har arbetstiteln ”Konsumtion, identitet och matvanor i tidigmoderna Nya Lödöse”. Projektet utforskar konsumtionen av mat och dryck, och föremål kopplade till matlagning och servering inom drygt 30 stadsgårdar i Nya Lödöse (1473-1624). Metoden är tvärvetenskaplig och projektet använder sig av såväl djurben och arkeobotanik som keramik, glas och andra föremål kopplade till mathantering och servering. I ett första steg vill jag undersöka hur matvanorna i staden förändras generellt under stadens livslängd. Under den aktuella perioden tar flera genomgripande förändringar plats i samhället, man kan nästan tala ett ”tidigmodernt paket” av mentala och ekonomiska förändringar. Det handlar förstås om reformationen, men även om en begynnande globalisering, kapitalism och kolonialism samt en ökande individualism och stora klassklyftor. Frågan är på vilket sätt dessa förändringar är synliga i stadens konsumtionsmönster över tid.

I ett andra steg kommer jag att jämföra konsumtionen av mat och dryck inom de individuella stadsgårdarna. Här är det intressant att fånga variationer i konsumtion mellan olika stadsgårdar och att koppla dessa till en diskussion om hur matvanor och konsumtion hänger samman med att skapa, upprätthålla och omförhandla identitet. Genom att jämföra de individuella stadsgårdarna med de övergripande konsumtionsmönstren kan man också analysera i vilken utsträckning invånarna tog till sig eller kanske gjorde motstånd mot de nya trenderna.

Intresseområden

Jag är intresserad av historisk arkeologi och särskilt stadsarkeologi. Eftersom jag har dubbel kompetens och har arbetat både som arkeolog och osteolog är jag också intresserad av att försöka integrera resultaten från olika typer av fynd i den övergripande arkeologiska tolkningen. Det här har jag arbetat en hel del med inom Nya Lödöse-projektet, och jag hoppas att min avhandling blir ett konkret exempel på hur man kan arbeta integrerat, och inte bara tvärvetenskapligt, i stadsarkeologisk forskning.

Handledare

Huvudhandledare: Docent och biträdande lektor Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Handledare: Fil. Dr. Christina Rosén, Arkeologerna, Statens historiska museer

Senast uppdaterad: 25 februari 2019

Bokmärk och dela Tipsa