Stockholms universitet logo, länk till startsida

Enrique Antonio Mejia

Om mig

Enrique är doktorand vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet och inom Resilience Research School vid Stockholm Resilience Centre. Han arbetar inom projektet "Unequal Exchange and Agrofood Globalization: Nitrogen, Soybeans and Latin America" finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Projektet leds av Matilda Baraibar (Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer) tillsammans med Lisa Deutsch (Stockholm Resilience Center och Nordic Institute of Latin American Studies).

Enrique kommer från en tvärvetenskaplig bakgrund med en kandidatexamen i antropologi; minor i miljövetenskap från San Jose State University och en magisterexamen i human ekologi från Lunds universitet. Han kommer att bidra till projektet genom att fokusera på kväveflöden inom internationell sojabönhandel och de socialekologiska konsekvenserna av sådana utbyten genom att genomföra en jämförande historisk analys mellan Pampa och Chaco-regionerna i Argentina. Hans nuvarande forskningsintressen ligger i sambandet mellan ekonomisk historia, ekologisk ekonomi och politisk ekologi.

Bidrag/Stipendier

- Donationsstipendium, Stockholms universitet: Rhodin Stiftelse (2020/2021)

Forskningsprojekt