Profiles

Eva Odelman

Eva Odelman

Professor, Forskare

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
E-post eva.odelman@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 4 och 5 samt 10 C plan 5
Rum B 5103
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Forskning

Latinsk lexikografi, utgivning av medeltida latintexter, f.n. en modellpredikosamling (CV och publikationer, se även www.arsedendi.org)

Projekt:

Ars Edendi

Glossarium till medeltidslatinet i Sverige

Detta lexikon ges sedan 1989 ut av Riksarkivet. Det är baserat på alla latinska texter som skrevs i Sverige fram till reformationen 1527 (och vissa utländska texter som berör Sverige) och som finns utgivna i tryck. Till största delen utgörs materialet av de latinska diplomen i Svenskt Diplomatarium. En annan viktig grupp av texter är den heliga Birgittas Uppenbarelser. De aktuella texterna började excerperas redan på 1930-talet, vilket resulterat i en excerptsamling på c:a 50.000 kort.
Glossariet, som började utges 1968 i Vitterhetsakademiens regi, fullbordades 2002 och omfattar 12 häften, fördelade på två band. De tre första häftena har utarbetats av framlidna docenten Ulla Westerbergh, de därefter följande av professor Eva Odelman. Ett supplementhäfte, där ord från nypublicerade texter tas med, är nu under utarbetande.
I glossariet upptas sådana ord, betydelser, ordformer och stavningsvarianter som inte finns i Georges’ lexikon över klassiskt latin. Orden översätts till svenska och tyska och exemplifieras med citat ur texterna.

Medeltida modellpredikningar

Detta projekt syftar till utgivning av den latinska predikosamlingen ”Sermones moralissimi de tempore” av franciskanen Nicolaus de Aquaevilla (1200-talets slut), vilken varit mycket spridd i Europa och flitigt utnyttjats av klosterbröderna i Vadstena. Arbetet påbörjades inom projektet ”Medeltida modellpredikningar - på latin och svenska”, som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och i sin tur byggde på ett pilotprojekt med uppgift att pröva olika metoder för elektronisk utgivning av medeltida modellpredikningar. Utgivningen planeras nu bli fullbordad inom ramen för forskningsprogrammet ”Ars edendi”.
Här prövas den utgivningsmetod som vid utvärderingen av pilotprojektet befanns lämpligast, nämligen en s.k. semikritisk edition, som bygger på en god bastext (handskrift eller inkunabel) och redovisar varianter från ett par andra textvittnen.
Predikosamlingen finns i c:a 50 handskrifter och flera inkunabler, varav två på Uppsala universitetsbibliotek. Editionen baseras på den ena Uppsalainkunabeln (UUB 35b:19) och förses med källapparat och en textkritisk apparat med varianter från två sinsemellan oberoende handskrifter, nämligen Beaune, Bibliothèque municipale 48 och London, British Library Add. 33416.

Visbyfranciskanernas bok. Handskriften B 99 i Kungliga Biblioteket

Tillsammans med Evert Melefors, docent i nordiska språk, förbereder Eva Odelman en kritisk utgåva och översättning av texterna i Kungliga Bibliotekets handskrift B 99. Handskriften, som började skrivas på 1300-talet i franciskankonventet Sankta Katarina i Visby, innehåller flera texter av olika slag, däribland den s.k. Visbykrönikan, en delvis annalistisk, delvis analyserande redogörelse för historiska händelser, och en mera kortfattad ”årbok”, som mest tar upp notiser om dansk historia. Dessa texter inramas av ett liturgiskt kalendarium och ett nekrologium, en lång lista över personer som är begravda i franciskanernas klosterkyrka i Visby. Alla texterna är skrivna på latin (bortsett från enstaka sena notiser på svenska eller danska och tyska). De allra flesta är tidigare utgivna i olika publikationer av skiftande kvalitet, men det existerar ingen samlad utgåva av hela handskriften, och inte heller föreligger några översättningar. Den planerade editionen kommer även att innehålla en faksimilutgåva av hela handskriften baserad på digitala bilder.

Senast uppdaterad: 23 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa