Profiles

Eva Fromholz. Foto: Mattias Pettersson, Umeå universitet

Eva Fromholz

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-16 37 77
E-post eva.fromholz@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 421
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Min bakgrund:
Juris doktor 2007. Efter disputationen anställd som lärare och forskare i juridik vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Sedan år 2015 anställd vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Undervisning:
Merparten av min undervisning har bedrivits på juristprogrammet och socionomprogrammet. För närvarande undervisar jag huvudsakligen på socionomprogrammets termin ett, Juridik i socialt arbete, 7,5 hp, samt på masterkurserna Välfärdsrätt, 7,5 hp, och Law in Social Work, 5 hp. 

Forskning:
Min forskning är tvärvetenskaplig och berör bl.a. barnrätt, migrationsrätt, mänskliga rättigheter, internationell rätt samt genus- och rättsteori.

Senast uppdaterad: 12 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa