Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Eva FromholzUniversitetslektor

Om mig

Min bakgrund:
Juris doktor 2007. Efter disputationen anställd som lärare och forskare i juridik vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Sedan år 2015 anställd vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Undervisning:
Merparten av min undervisning har bedrivits på juristprogrammet och socionomprogrammet. För närvarande undervisar jag huvudsakligen på socionomprogrammets termin ett, Juridik i socialt arbete, 7,5 hp, samt på masterkurserna Välfärdsrätt, 7,5 hp, och Law in Social Work, 5 hp. 

Forskning:
Min forskning är tvärvetenskaplig och berör bl.a. barnrätt, migrationsrätt, mänskliga rättigheter, internationell rätt samt genus- och rättsteori.