Profiles

Eva Nilson

Universitetslektor, Studierektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 760 44
E-post eva.nilson@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 954
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Filosofie doktor i språkdidaktik 2017. Arbetar sedan några år tillbaka som universitetslektor på Institutionen för språkdidaktik och är sedan hösten 2018 även studierektor för svenska och läs- och skrivgruppen.

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska och har arbetat på gymnasiet sedan början av 2000-talet. Hösten 2008 började jag på en forskarskola i läs- och skrivutveckling och skrev under denna tid licentiatuppsatsen Elevers skrivande som identitetsskapande aktivitet i skolan - innehåll och begränsningar. Här undersöker jag hur vi skriver om oss själva på ett nytt sätt i dagens offentlighet och hur dessa nya berättelser får betydelse för skrivandet i skolan.

Efter några år tillbaka på gymnasiet antogs jag som doktorand vid Stockholms universitet och disputerade i mars 2017 med avhandlingen Att skapa en läsare. Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet - åren 1968 till 2013. I avhandlingen gör jag en genomgång av uppgifter i centrala och nationella prov som efterfrågar litterär läsning. Fokus ligger här på läsarter, hur eleven interpelleras - och vilka didaktiska implikationer som detta har.

Undervisning

Som gymnasielärare undervisade jag i samtliga obligatoriska kurser i svenska och engelska för elever på både yrkes- och studieförberedande program. Samtidigt arbetade och ledde jag arbetet med ämnesutveckling inom lärargruppen.

Vid Institutionen för språkdidaktik undervisar jag i kurser som behandlar multimodalitet, litteracitet, litteraturdidaktik, VFU, bedömning samt barnlitteratur - på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå.

Forskning

Hur svenskämnet kan analyseras genom olika material och perspektiv är det som hittills har varit min tydligaste forskningsinriktning. Metod- och teorimässigt verkar jag inom det diskursanalytiska fältet med fokus på narrativ analys och positioneringsanalys. Empiriskt har jag främst arbetat med centrala och nationella prov då jag ser dessa som styrande för det som sker i ämnesstudierna i klassrummet.

Min forskning har kontinuerligt presenterats för såväl lärare, bibliotekarier, forskare och provkonstruktörer på ett antal forsknings- och utbildningsseminarier samt nationella och internationella konferenser.

Artiklar

Nilson, Eva. 2014. Bedömning av litterär analys i skolan. I: Bedömning i svenskämnet. Årskurs 7-9. (red.) G. Skar & M. Tengberg. Stockholm: Natur och Kultur.

Nilson, Eva. uu. Om estetisk läsning i centrala och nationella prov i svenska. I: Svenska som ett estetiskt ämne. (red.) N. Larsson & S. Parmenius Swärd. Stockholm: Natur och Kultur.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • Avhandling (Dok) Att skapa en läsare
  2017. Eva Nilson (et al.).

  In the curriculum for the subject of Swedish reading of literary texts is justified by ideas that literary reading will make the student learn more about the environment in which he/she lives, about herself/himself, as well as about others. It is well stated by previous research that what readings that is required and formulated in, for example, assignments or book talk, is important in how the text is discerned by the reader. It is therefore interesting to analyse what readings the student is required or invited to perform when literary reading is examined in national tests, a testing form that concerns all students in upper secondary school, and where one of its official aims is to concretize the curriculum.

  The aim of this thesis is to investigate what readings of literary texts are required or desirable in national tests in order to see what kind of reader the school is creating. This is done by studying how the student is positioned, by interpellations, in the tests. The thesis also has an historical approach, focusing on interpellation and reader subject.

  The empirical material of the study consists of all tasks that require reading of literary texts that have been used in national tests in upper secondary school in the subject of Swedish, from the year 1968 to 2013.

  The theoretical and methodological framework is discourse analytical with focus on positioning analyses, which is combined with analysis of readings, from the research field of literary didactics.

  The results show what readings that have been more or less frequent during the period.  Also the analyses of how the assignments are constructed display how the student is positioned in terms of competences, and in what way the reader subject is produced within the literary examinations.  For example, if the text should be read with a focus on form, as a societal argument, or in order to be an inspiration for the student´s own life, this will in itself create a reader that has a knowledge of how to analyse literature, is able to write about societal issues or is willing to talk about him/herself. The three prominent reading subjects that the study highlights are subjects with a knowledge of literature, with a knowledge of psychology and subjects with a knowledge of societal issues. The historical approach also shows that the student is provided with more and more information in how to read the text over time, which shows that the assignments work as a scaffold but at the same time gives the student a specific outlook on how to read literature in the later tests.  

Visa alla publikationer av Eva Nilson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa