Profiles

eva wahlberg sandberg

Eva Wahlberg Sandberg

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
E-post eva.wahlberg.sandberg@antiken.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 323
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm Stockholm

Om mig

Dödlighet och sjuklighet hos romerska barn har bedömts som mycket hög hos moderna forskare. Hur hanterade romaren en sådan hotande situation för samhället? Jag har valt att studera ett möjligt sätt att försöka åtgärda det: medicinsk intervention. Galenos (129 - 129/207 e.Kr.) en läkare som föddes i Pergamon och bodde större delen av sitt produktiva liv i Rom, var mycket välutbildad inom medicin och filosofi. Han skrev ett stort antal texter om medicin, där barnen ansågs vara en av flera grupper som skulle bedömas och behandlas. Galenos syn på barnens hälsa och ohälsa är mitt forskningsområde. Jag studerar bl a vilka uppfattningar Galenos och hans samtida medicinska författare hade om barnens sjukdomar. Studien baserar sig främst på Galenos texter, men andra medicinska författare skall analyseras och jämföras med Galenos.

Som barn- och skolläkare, intresserar jag mig även för jämförelsen mellan olika medicinska kulturer och även det dynamiska mötet mellan modern och antik medicin. Hur kan de medicinska kulturerna med en sådan stor tidsskillnad möjligtvis ha något att säga varandra? Kan den antika grekiska och romerska medicinen hjälpa dagens medicinska utövare i hennes/hans möte med patienter, sjukdomar och samhällets syn på hur medicinsk verksamhet bör bedrivas?

Handledare (supervisor): prof Arja Karivieri, Stockholms universitet
Bihandledare (co-supervisor​): prof Véronique Boudon-Millot, Sorbonne, Paris

 

Senast uppdaterad: 7 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa