Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Elisabeth Wåghäll NivreVicerektor, Professor

Om mig

Jag är verksam som professor i tyska, särskilt tyskspråkig litteratur, vid Stockholms universitet sedan 2004. 1992 disputerade jag vid Washington University i St. Louis (USA) på en avhandling med titeln Dargestellte Welt –Reale Welt: Freundschaft, Liebe und Familie in den Prosawerken Georg Wickrams och var därefter anställd vid Davidson College (USA) under några år. Jag vistades då ett år i Tyskland som ansvarig för amerikanska studenters utlandsstudier och sökte mig sedan aktivt tillbaka till Europa. Jag återvände till Sverige hösten 1994 och var under ett år verksam vid dåvarande Högskolan i Karslkrona, valde dock att flytta till den större Högskolan i Växjö, där jag fick vara med i arbetet som ledde till den spännande övergången från högskola till universitet, etablerandet av en forskarutbildning och mycket annat. Mitt intresse för äldre tiders litteratur och kultur har gjort att jag alltsedan avhandlingen har haft fokus på tyskspråkig litteratur från framför allt 1500- och 1600-talen. Däremot har mina forskningsprojekt haft olika tematiska och teoretiska inriktningar och rört sig mellan allt från narratologiskt och genreinriktade frågeställningar till genusrelaterade  aspekter och resor och resande i litteraturen. 

Undervisning

Jag har undervisat på alla nivåer inom huvudområdet tyska, både på kurser i språkfärdighet och på litteraturkurser. På senare år har jag p.g.a. många administrativa åtaganden huvudsakligen haft handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt en del föreläsningar och seminarier på några av de masterprogram som finns vid humanistiska fakulteten. Jag har också undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå. 

Kurser på grund- och avancerad nivå:

 • Litteraturkursen på Tyska I, II och III
 • Litteraturvetenskapliga temakurser i tyska (t.ex. reselitteratur, "Faust" som litterär figur, biografin som genre, den tidigmoderna prosaromanen)
 • Uppsatskursen
 • Fakultetskurs: Literary Theory and Method

Forskning

Jag disputerade 1992 vid Washington University, St. Louis (USA) med avhandlingen Dargestellte Welt –Reale Welt: Freundschaft, Liebe und Familie in den Prosawerken Georg Wickrams och har i min forskning ägnat mig framför allt åt tyskspråkiga texter från 1500- och 1600-talen, dels prosatexter skrivna för en växande läsekrets av lekmän, dels texter med juridisk prägel i form av t.ex. äktenskaps- och sedlighetsförordningar. Min forskning har ofta varit fokuserad på konstruktionen av kvinnlig och manlig identitet men jag har även arbetat med reseskildringar i tidigmoderna prosatexter. 2004 kom t.ex. monografin Women and Family Life in Early Modern German Literature ut. Jag bedriver sedan flera år ett större forskningsprojekt tillsammans med FD Maren Eckart vid Högskolan Dalarna om tidigmodernt biografiskt skrivande med fokus på texter om kvinnliga regenter. Arbetet med en monografi är nu inne i slutfasen. Detta projekt har också varit kopplat till ett projekt lett av Nils Ekedahl vid Södertörns högskola: Överhetens odödliga beröm. Rojalistisk hyllningslitteratur som politisk kommunikationi stormaktstidens svenska Östersjövälde (2008-2011). Jag har även påbörjat ett större projekt om tidigmoderna stads- och reseskildringar med fokus på de nordiska länderna och har under 2015 och 2016 ett stipendium från Herzog-August-Bibliothek i Wolfenbüttel för att vistas i biblioteket och använda de stora samlingar av tidigmodern litteratur som finns där. Ett starkt intresse för barn- och ungdomslitteratur har resulterat i några mindre arbeten, t.ex. om kriminalromanen som genre inom barn- och ungdomslitteraturen, och jag har i min forskning varit inne på litteraturdidaktiska frågeställningar i ämnet tyska vid svenska universitet och högskolor. 

1992 Ph.D. i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning, Department of Germanic Languages and Literatures, Washington University, St. Louis med avhandlingstiteln: Dargestellte Welt - Reale Welt: Freundschaft, Liebe und Familie in den Prosawerken Georg Wickrams.

1999 Docent i tyska vid Stockholms universitet.

Sedan januari 2004 Professor tyska, ssk. tyskspråkig litteratur vid Stockholms universitet.

 

Handledning av doktorander (disputerade och aktiva)

 • Nina Johansson, Stockholms universitet. Disputation 2007. Die grenzen der Witwen wird er feste machen – Konstruktionen von Weiblichkeit im lyrischen und didaktischen Werk der Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg (1510-1558).
 • Angela Marx Åberg, Växjö universitet. Disputation 2010. Lesefreude und Lernerorientierung: eine Untersuchung von Lehrerentscheidungen beim Lesen eines Romans in einer Schülergruppe im schwedischen Unterricht Deutsch als Fremdsprache.
 • Linda Karlsson Hammarfelt, doktorand i tyskspråkig litteraturvetenskap vid Stockholms universietet. Disputation 2011. Praktiken im Zwischenraum : transitorisches Schreiben bei Katja Lange-Müller
 • Corina  Löwe, Stockholms universietet. Disputation 2011. Von jungen Pionieren und Gangstern: der Kinder- und Jugendkriminalroman in der DDR.
 • Sabrina Kusche, Justus-Liebig-Universität Gießen och Stockholms universitet. Disputation 2012. Der E-Mail-Roman: zur Medialisierung des Erzählens in der zeitgenössischen deutsch- und englischsprachigen Literatur.
 • Beate Schirrmacher, Stockholms universietet. Disputation 2012. Musik in der Prosa von Günter Grass: intermediale Bezüge - transmediale Perspektiven.
 • Anna Callenholm, Växjö universitet. Disputation 2013. Erinnerte Erfahrung der Shoah in den Werken von Ruth Klüger und Cordelia Edvardson.
 • Kerstin Lundström, Stockholms universietet. Disputation 2013. Polemik in den Schriften Melchior Hoffmans: Inszenierungen rhetorischer Streitkultur in der Reformationszeit.
 • Andrea Voß, doktorand i tyskspråkig litteraturvetenskap vid Ernzt-Mortiz-Arndt-Universität Greifswald. Disputation 2015. Reisen Erzählen. Rhetorik, Intertextualität und Narrativität des adligen Bildungsreiseberichts der Frühen Neuzeit (1536-1632).
 • Christine Becker, doktorand i tyska (med didaktisk inriktning) vid Stockholms universitet.
 • Sara Eriksson, doktorand i tyskspråkig litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.
 • Fredrik Renard doktorand i tyskspråkig litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Allusions and Reflections

  2015. Elisabeth Wåghäll Nivre (et al.).

  Bok (red)

  In June 2012, scholars from a number of disciplines and countries gathered in Stockholm to discuss the representation of ancient mythology in Renaissance Europe. This symposium was an opportunity for the participants to cross disciplinary borders and to problematize a well-researched field. The aim was to move beyond a view of mythology as mere propaganda in order to promote an understanding of ancient tales and fables as contemporary means to explain and comprehend the Early Modern world.With the Renaissance, pagan religion ceased to pose a threat to Christianity and its mythologies found a way to coexist with Christian doctrine. Old Greek and Roman tales came to play a crucial role in Renaissance culture, partly because the ancient sources, both literary and artistic, many of them recently uncovered, provided rich material for the writers and artists of the period. Mythology provided a network of allusions and references for contemporary poetry and art, reinforcing the possibilities of allegorical interpretation. Furthermore, it offered moral guidance since deities could easily be materialized into personifications of vices and virtues. All artistic expressions, visual and textual, whether they belonged to a secular or a religious tradition, made use of mythology. This volume exemplifies how Renaissance writers’ and artists’ acquaintance with mythological accounts from Homer to Apuleius was of utmost importance for their creative work, as it was for their readers and those contemporary patrons of art who saw themselves as the living embodiment of some remote ancient deity. By posing new questions and suggesting alternative answers to old ones, the contributors to this volume provide a better and more detailed understanding of the struggles and strategies of recycling, recuperating and transforming ancient mythology during the Renaissance. All chapters here have a common focus on the re-configuration of classical myths in Early Modern Europe, in political, erotic and ceremonial contexts. By returning to the classical world of cosmic strife and harmony, of gods and metamorphoses, Renaissance poets and artists were able to express their aesthetic ideals, personal preoccupations and moral attitudes. Ancient mythology offered them a full set of useful metaphors, which could take on new meanings in a new cultural context.

  Läs mer om Allusions and Reflections
 • Sendbote zwischen den Kulturen

  2015. Elisabeth Wåghäll Nivre, Charlotta Seiler Brylla.

  Bok (red)

  Seit 1929 wird an der Universität Stockholm deutsche Sprache und Literatur gelehrt. Als Gustav Korlén 1952 an der damaligen Stockholmer Hochschule zum Professor ernannt wurde, begann er das Deutschstudium nachhaltig zu modernisieren, indem er auf die interdisziplinären Möglichkeiten und die gesellschaftliche Relevanz des Faches Deutsch verwies. Mit seinem Interesse für die deutsche Nachkriegsliteratur, aber auch durch seine Stellungnahme in bildungspolitischen Debatten, rückte er das akademische Studium in die Mitte der Gesellschaft. Zugleich setzte er sich für eine Germanistik ein, die an der Schnittstelle von Literatur und Sprache operiert und die traditionellen Grenzen überwindet. Dieses Erbe ist der Germanistik an der Universität Stockholm Anspruch und Ansporn zugleich, was das Spektrum der im vorliegenden Band versammelten Beiträge deutlich erkennen lässt. In 16 Beiträgen ehemaliger und derzeitiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts wird die ganze Bandbreite germanistischer Forschung in Stockholm aufgezeigt. Dabei geht es um Sprachgeschichte und kommunikative Praktiken, Sprachpolitik und Sprachlenkung, Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts, deutsche Grammatik und Lexikologie, deutsche Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur sowie Übersetzung.Eine unserer Absichten war es, mit der vorliegenden Anthologie Gustav Korlén zu seinem 100. Geburtstag auf besondere Weise zu ehren - durch seinen Tod im vergangenen Jahr ist aus der Jubiläumsschrift eine Gedenkschrift geworden.

  Läs mer om Sendbote zwischen den Kulturen
 • (Re-)Contextualizing Literary and Cultural History

  2013. Elisabeth Wåghäll Nivre, Beate Schirrmacher, Claudia Egerer.

  Bok (red)

  This volume holds a number of contributions from a conference held at Stockholm University 2–4 September, 2010: (Re)ContextualizingLiterary and Cultural History. The aim of the conference was to gather scholars from a variety of disciplines, not only to investigate material or literary history and culture but also to bring theoretical aspects from different elds of research into play. The conference thus brought together scholars to (re-)examine the importance of historical perspectives in literary studies, and to scrutinize the impact of cultural studies on early modern scholarship. A selection of revised papers was chosen for publication in this volume. It is divided into three parts: I Theorizing Literary and Cultural History II Ordering Thoughts—Making Sense of the World, and III Communicating Things and Thoughts.

  Läs mer om (Re-)Contextualizing Literary and Cultural History
 • Reise in die Anti-Heimat im Faustbuch von 1587

  2011. Elisabeth Wåghäll Nivre. Figurationen der Heimkehr, 251-269

  Kapitel

  Heimkehr aus dem Krieg, aus dem Exil oder von einer Entdeckungsreise: über das komplexe Beziehungsgeflecht der Kategorien »Heimat« und »Fremde«. Seit Beginn der Neuzeit bieten Darstellungen der Heimkehr verdichtete Sichtweisen auf bereiste wie auf heimische Kulturen. Die Heimkehr erscheint dabei als eine Schwelle, an der Eigenes und Fremdes aufeinandertreffen. Beiträge aus den Literatur-, Geschichts- und Medienwissenschaften zeigen, wie diese Komplexität in Heimkehrdarstellungen entfaltet wird. Die Inszenierungen der Heimkehr variieren, je nachdem, welcher kulturellen Situation sie entstammen.

  http://www.wallstein-verlag.de/9783835307421.html

  Läs mer om Reise in die Anti-Heimat im Faustbuch von 1587

Visa alla publikationer av Elisabeth Wåghäll Nivre vid Stockholms universitet