Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fredrik FahlanderProfessor

Om mig

Fredrik Fahlander (f. 1965) är professor vid institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. Jag doktorerade vid institutionen för arkeologi i Göteborg 2003 där jag arbetade fram till 2009 då jag påbörjade en forskarassistenttjänst vid institutionen i Stockholm där jag sedan 2013  är tillsvidareanställning som lektor och forskare. Under perioden 2012-17 var jag redaktör för den peer-reviewed granskade tidskriften Current Swedish Archaeology.

Min forskning utgår från ett mikroarkeologiskt perspektiv och fokuserar på social teori och metodik i allmänhet och ontologi och materialitet i synnerhet. Ett mikroarkeologiskt synsätt är i grunden symmetriskt och baseras på detaljerade analyser av händelser och processer som ofta omfattar både mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Det är ett relationellt och icke-representationellt perspektiv som i första hand tar utgångspunkt i det faktiska arkeologiska materialet och dess socio-materiella sammanhang.

 

Aktuella forskningsprojekt
Projektet Materiella bilder: visuella uttryck i  bronsålderns bildbruk, finansierat av Riksbankens jubileumsfond studerar hur hällbilder som materiella uttryck kan ingå i och påverka sociala relationer. Utgångspunkten är analyser av "visuella uttryck" där olika, delvis parallella, traditioner att producera och relatera bilder till klippans mikrotopografi och landskapet identifieras. Detta ger bildbruket ett tidsdjup och en social dimension som möjliggör analyser av bilders agens, det vill säga; hur de kan uppmana till handling genom exempelvis en speciell utformning eller satta i ett avvikande sammanhang. Till hjälp för att kunna identifiera detaljer i bildframställandet används avancerad fotogrammetri i syfte att möjliggöra tredimensionella digitala analyser.

Läs mer om projektet här

Ett annat aktuellt projekt är Digitala bilder för forskning och publik, finansierat med FoU-medel. Projektets syftar till att dokumentera ett urval av hällristningar i området utanför Enköping genom en kombination av två- och tredimensionella metoder. Genom att dokumentera hela hällen i olika upplösningsgrad fångar metoden mer information än vad traditionella metoder förmår och svarar bättre mot forskningens behov av detaljerade analyser av både klippan och bilderna. Den tredimensionella dokumentationen utgör även en grund för en icke-invasiv visualisering och publikt tillgängliggörande av hällristningarna utan att de behöver målas i. Genom augmented reality teknik (förstärkt verklighet) kan bilderna istället upplevas genom kameran på̊ en smartphone som sveps över hällen.

Projektet är initierat av Fredrik Fahlander och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Svenskt hällristningsforskningsarkiv (SHFA) och Botark.  

Läs mer om projektet här

 

Publikationer i urval

- 2021. The Faceless Men. Partial bodies and body parts in Scandinavian Bronze Age rock art, In Moro Abadía, O. & Porr, M. (eds), Ontologies of Rock Art: Images, Relational Approaches and Indigenous Knowledge, 302-18. New York: Routledge.
- 2020. The Stacked, the Partial, and the Large. Visual modes of material articulation in Mälaren bay rock art, In K. I. Austvoll, M. Hem Eriksen, L. Melheim, L. Prøsch-Danielsen & L. Skogstrand (eds), Contrasts of the Nordic Bronze Age. Essays in Honour of Christopher Prescott, pp 127-37. Turnhout: Brepol.
- 2020. The partial and the vague as a visual mode in Bronze Age rock art, In I-M Back Danielsson & A. M. Jones (eds), Images in the making: Art-Process-Archaeology, 204-17. Manchester: Manchester University Press. 
- 2020. Unruly bones and efficacious stones. Materialities of death in Early Christian post-burial interactions in central eastern Sweden, Grave disturbances. The archaeology of post-depositional interactions with the dead. E. Aspöck, N. Müller-Scheessel & A. Klevnäs  (eds), Oxford: Oxbow, pp. 27-41.
- 2020. Becoming Dead. Burial assemblages as vitalist devices, Cambridge Archaeological Journal 30(4).
- 2019. Size Matters: Hyperbolism in South Scandinavian Rock Art, Fennoscandia archaeologica XXXVI: 53-67.
- 2019. Fantastic Beings and Where to Make Them. Boats as Object-Beings in Bronze Age Rock Art, Current Swedish Archaeology 27: 191-212.
- 2019. Reflections on theoretical archaeology in the Nordic countries today, Arkæologisk Forum 41: 17-9.
- 2019. Petroglyphs as 'contraptions' - Animacy and vitalist technologies in a Bronze Age archipelago, Time and Mind vol 12(2): 109-20.
- 2019. The mediality of rock and metal. Exploring formal analyses of rock art through graffiti, In: D. Gheorghiu and T. Barth (Eds.), Artistic Practices and Archaeological Research, Oxford: Archaeopress, pp 31-40,
- 2018. Bildbruk i mellanrum. Mälarvikens hällbilder under andra årtusendet fvt, Stockholm: Univ.
- 2018. The relational life of trees. Ontological aspects of "tree-ness" in the Early Bronze Age of Northern Europe, Open Archaeology 4(1): 373-385.
- 2018. Grave encounters: Ontological and material aspects of post-burial practices in south Scandinavian Late Iron Age, Primitive Tider 20: 51-63.
- 2018. Nuances of what? Burials as relational configurations. Norwegian archaeological review, 51(2): 78-81.
- 2018. (med Anders Högberg). Keynote: The changing roles of archaeology in Swedish museums, today and in the future, Current Swedish Archaeology, 25: 13-19.
- 2017. Materiella bilder: Visuella uttryck bland Mälarvikens hällbilder, In: New Perspectives on the Bronze Age, S. Bergerbrantd & A. Wessman (eds), Oxford: Archaeopress, 267-80.
- 2017. Ontology matters in archaeology and anthropology. People, things and posthumanism, In: These “Thin Partitions”: Bridging the Growing Divide between Cultural Anthropology and Archaeology, J. D. Englehardt & I. A. Rieger (eds), Boulder: University Press of Colorado, pp. 69-86.
- 2016. The materiality of the ancient dead. Post-burial practices and ontologies of death in southern sweden AD 800–1200. Current Swedish Archaeology, Vol 24: 137-162 
- 2015. The skin I live in. The materiality of body imagery, In: Own and be owned, Archaeological perspectives of the concept of possessions, Eds. Charlotte Hedenstierna Jonson & Alison Klevnäs, Stockholm: Univ, pp49-72.
- 2014. Postmodern Archaeologies, The Oxford Handbook of Archaeological Theory, Eds: Andrew Gardner, Mark Lake and Ulrike Sommer, Oxford: Oxford University Press.
- 2014. Djur och människor: posthumanistiska perspektiv på yngre järnålderns gravar, In: Med hjärta och hjärna: en vänbok till Elisabeth Arwill-Nordbladh, Henrik Alexandersson, Alexander Andreeff & Annika Bünz (red). Göteborg: Univ. Pp. 237-250.
- 2013. Articulating Relations: A non-representational view of Scandinavian Rock-art, In: Archaeology after Interpretation. Returning Materials to Archaeological Theory. Alberti, B., Jones, A. & Pollard, J. (Eds), Left Coast Press. pp 305-24.
- 2013. Intersecting Generations. Burying the Old in a Neolithic Hunter-Fisher Community, Cambridge Archaeological Journal. Vol 23(2): 227-239.
- 2012. Mesolithic childhoods: Changing Life-Courses of Young Hunter-Fishers in the Stone Age of Southern Scandinavia, Journal of Childhood in the Past, no 5: 20–34.
 - 2012. (med N. Burström) Matters of scale. Processes and courses of
events in archaeology and cultural history,
N. M. Burström & F. Fahlander
(Eds), Stockholm: Univ.
- 2012. (med I-M Back Danielsson & Y. Sjöstrand). Encountering Imagery:
Materialities, Perceptions, Relations
, I.-M. Back Danielsson, F.
Fahlander & Y. Sjöstrand (Eds), Stockholm: Univ.
- 2011. Spåren av de små: Arkeologiska perspektiv på barn och barndom, Fredrik Fahlander (Red), Stockholm Studies in Archaeology 54, Stockholm: Univ.
- 2010. (med A. Kjellström). Making sense of things. Archaeologies of
sensory perception,
Fredrik Fahlander & Anna Kjellström (eds),
Stockholm Studies in Archaeology 53, Stockholm: Univ.

Fler texter finns på Mikroarkeologi.se