Profiles

Fredrik Fahlander

Fredrik Fahlander

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 33 78
E-post fredrik.fahlander@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 316
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Fredrik Fahlander (f. 1965) är docent vid institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. Jag doktorerade vid institutionen för arkeologi i Göteborg 2003 där jag arbetade som forskare och vikarierande lektor till 2009 då jag påbörjade en forskarassistenttjänst vid institutionen i Stockholm. Sedan 2013 är jag anställd som lektor och forskare på institutionen för arkeologi och antikens kultur i Stockholm. Jag är sedan 2012 också en av två redaktörer för den peer-reviewed granskade tidskriften Current Swedish Archaeology.

Min forskning utgår från ett mikroarkeologiskt perspektiv och fokuserar på social teori och metodik i allmänhet och social praktik och materialitet i synnerhet. Ett mikroarkeologiskt synsätt är i grunden symmetriskt och baseras på detaljerade analyser av händelsesekvenser och processer som ofta omfattar både mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Det är även ett relationellt och icke-representationellt perspektiv eftersom det i första hand tar utgångspunkt i det faktiska arkeologiska materialet och dess socio-materiella sammanhang, istället för att generalisera eller ta genvägar via exempelvis historiska eller antropologiska modeller.

Det mikroarkeologiska perspektivet är applicerat på en rad olika forskningsfält, exempelvis gravanalys och rumslighet samt på materiella aspekter av matkultur, kroppslighet och figurativa framställningar (tatueringar och hällbilder). Andra aktuella forskningsområden omfattar social kategorisering och intersektionalitet (barn och gamla) samt social hybriditet och de olika effekter som kan uppstå när olika grupper möts och interagerar.

 

Aktuella forskningsprojekt
Jag arbetar för närvarade med ett treårigt forskningsprojekt, Materiella bilder: visuella uttryck i  bronsålderns bildbruk, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Traditionellt sett brukar hällbilder tolkas som speglingar av ideologiska eller kosmologiska föreställningar. Utgångspunkten i projektet är emellertid att tona det representativa och att istället studera hällbilder som aktiva och integrerade materialiteter i det sociala. Perspektivet förskjuts därmed från människors bruk av bilder som symboler och representationer till att undersöka hur bildbruk i sin fysiska kan ingå i och påverka sociala relationer.

Denna generella utgångspunkt preciseras i projektet genom analyser av "visuella uttryck" där olika, delvis parallella, traditioner att producera och relatera bilder till klippan och landskapet identifieras. Genom att exempelvis studera hur bilder över tid växt fram på en häll kan man påvisa hur nya motiv förhåller sig till äldre motiv och till klippans mikrotopografi samt hur vissa motivelement ibland förlängts, fördjupats, uteslutits eller lagts till i efterhand. Detta ger bildbruket både ett tidsdjup och en social dimension som även möjliggör analyser av bilders agens, det vill säga hur de kan uppmana till handling genom exempelvis en speciell utformning eller satta i ett avvikande sammanhang.

Till hjälp för att kunna identifiera detaljer i bildframställandet används avancerad fotogrammetri i syfte att möjliggöra tredimensionella digitala analyser.

Läs mer här

 

Publikationer i urval

- 2019 Petroglyphs as 'contraptions' - Animacy and vitalist technologies in a Bronze Age archipelago, Time and Mind vol 12(2): 109-20.

- 2019. The mediality of rock and metal. Exploring formal analyses of rock art through graffiti, In: D. Gheorghiu and T. Barth (Eds.), Artistic Practices and Archaeological Research, Oxford: Archaeopress, pp 31-40.

- 2018. Bildbruk i mellanrum. Mälarvikens hällbilder under andra årtusendet fvt, Stockholm: Univ.
- 2018. The relational life of trees. Ontological aspects of "tree-ness" in the Early Bronze Age of Northern Europe, Open Archaeology 4(1): 373-385.
- 2018. Grave encounters: Ontological and material aspects of post-burial practices in south Scandinavian Late Iron Age, Primitive Tider 20: 51-63.
- 2018. Nuances of what? Burials as relational configurations. Norwegian archaeological review, 51(2): 78-81.
- 2018. (med Anders Högberg). Keynote: The changing roles of archaeology in Swedish museums, today and in the future, Current Swedish Archaeology, 25: 13-19.
- 2017. Materiella bilder: Visuella uttryck bland Mälarvikens hällbilder, In: New Perspectives on the Bronze Age, S. Bergerbrantd & A. Wessman (eds), Oxford: Archaeopress, 267-80.
- 2017. Ontology matters in archaeology and anthropology. People, things and posthumanism, In: These “Thin Partitions”: Bridging the Growing Divide between Cultural Anthropology and Archaeology, J. D. Englehardt & I. A. Rieger (eds), Boulder: University Press of Colorado, pp. 69-86.
- 2016. The materiality of the ancient dead. Post-burial practices and ontologies of death in southern sweden AD 800–1200. Current Swedish Archaeology, Vol 24: 137-162 
- 2015. The skin I live in. The materiality of body imagery, In: Own and be owned, Archaeological perspectives of the concept of possessions, Eds. Charlotte Hedenstierna Jonson & Alison Klevnäs, Stockholm: Univ, pp49-72.
- 2014. Postmodern Archaeologies, The Oxford Handbook of Archaeological Theory, Eds: Andrew Gardner, Mark Lake and Ulrike Sommer, Oxford: Oxford University Press.
- 2014. Djur och människor: posthumanistiska perspektiv på yngre järnålderns gravar, In: Med hjärta och hjärna: en vänbok till Elisabeth Arwill-Nordbladh, Henrik Alexandersson, Alexander Andreeff & Annika Bünz (red). Göteborg: Univ. Pp. 237-250.
- 2013. Articulating Relations: A non-representational view of Scandinavian Rock-art, In: Archaeology after Interpretation. Returning Materials to Archaeological Theory. Alberti, B., Jones, A. & Pollard, J. (Eds), Left Coast Press. pp 305-24.
- 2013. Intersecting Generations. Burying the Old in a Neolithic Hunter-Fisher Community, Cambridge Archaeological Journal. Vol 23(2): 227-239.
- 2012. Mesolithic childhoods: Changing Life-Courses of Young Hunter-Fishers in the Stone Age of Southern Scandinavia, Journal of Childhood in the Past, no 5: 20–34.
 - 2012. (med N. Burström) Matters of scale. Processes and courses of
events in archaeology and cultural history,
N. M. Burström & F. Fahlander
(Eds), Stockholm: Univ.
- 2012. (med I-M Back Danielsson & Y. Sjöstrand). Encountering Imagery:
Materialities, Perceptions, Relations
, I.-M. Back Danielsson, F.
Fahlander & Y. Sjöstrand (Eds), Stockholm: Univ.
- 2011. Spåren av de små: Arkeologiska perspektiv på barn och barndom, Fredrik Fahlander (Red), Stockholm Studies in Archaeology 54, Stockholm: Univ.
- 2010. (med A. Kjellström). Making sense of things. Archaeologies of
sensory perception,
Fredrik Fahlander & Anna Kjellström (eds),
Stockholm Studies in Archaeology 53, Stockholm: Univ.

 

 

 

Senast uppdaterad: 9 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa