Stockholms universitet

Filip LindskogProfessor

Om mig

Jag är professor i försäkringsmatematik och avdelningsföreståndare för Matematisk statistik, Matematiska institutionen, SU. Mer information finns på min personliga webbsida.